Návrh na zriadenie Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a nízkouhlíkovú

Návrh na zriadenie Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a nízkouhlíkovú

V reakcii na aktuálne klimatické a environmentálne výzvy predložila Európska komisia 11. decembra 2019 Oznámenie k Európskemu ekologickému dohovoru. Ide o rozsiahlu stratégiu Európskej únie ako zabezpečiť prechod na udržateľnú a nízkouhlíkovú budúcnosť.

04.03.2020

Správa o realizácii opatrení na ozdravenie krajiny Žiarskej kotliny

Správa o realizácii opatrení na ozdravenie krajiny Žiarskej kotliny

V období od 20.2.2020 do 4.3.2020 je na medzirezortné pripomienkové konanie predložená Správa o realizácii opatrení na ozdravenie krajiny Žiarskej kotliny a územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura, ktorú pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

04.03.2020

Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Úrad vlády uviedol, že cieľom materiálu je určenie gestorských a spolugestorských rezortov, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc do slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov. Návrh na určenie gestorstva obsahuje 20 smerníc, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

04.03.2020

Výročná správa o členstve SR v EÚ za rok 2019

Výročná správa o členstve SR v EÚ za rok 2019

Výročnú správu o členstve SR v EÚ za rok 2019 a hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2020 predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie.

04.03.2020

Národný program znižovania emisií SR

Národný program znižovania emisií SR

Návrh Národného programu znižovania emisií Slovenskej republiky predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 24.1.2020 do 30.1.2020.

Legislatívny odbor

06.02.2020

Preverovanie priamych zahraničných investícií do únie

Preverovanie priamych zahraničných investícií do únie

V období od 3.2.2020 do 14.2.2020 je na medzirezortné pripomienkové konanie predložený Návrh na zriadenie kontaktného miesta pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Legislatívny odbor

06.02.2020

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Žitavský Luh na roky 2020 - 2049

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Žitavský Luh na roky 2020 - 2049

V období od 24.1.2020 do 30.1.2020 predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Žitavský luh na roky 2020 - 2049.

Legislatívny odbor

06.02.2020

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie sysľovské polia na roky 2020 - 2049

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie sysľovské polia na roky 2020 - 2049

V období od 24.1.2020 do 30.1.2020 predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Sysľovské polia na roky 2020 - 2049.

Legislatívny odbor

06.02.2020

Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob

Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob

Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob predložila Štátna správa hmotných rezerv Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 30.1.2020 do 12.2.2020.

05.02.2020

Príprava SR na rokovania o budúcich vzťahoch EÚ so spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Príprava SR na rokovania o budúcich vzťahoch EÚ so spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

V období od 24.1.2020 do 30.1.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie materiál Príprava Slovenskej republiky na rokovania o budúcich vzťahoch EÚ so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

05.02.2020

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce