Štatút odbornej komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, ktorá má vecnú pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pre skupiny odborov 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárne vedy a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.  overuje, v zmysle § 11 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na účely overenia spôsobilosti zamestnávateľa zriaďuje odbornú komisiu pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Podrobnosti o zložení, spôsobe vymenovania členov a overovacej činnosti komisie upravuje štatút komisie vydaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou po prerokovaní Radou vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu. 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce