Jednotné zadanie záverečnej skúšky pre školský rok 2023/2024

Jednotné zadanie záverečnej skúšky pre školský rok 2023/2024

Stredná odborná škola je povinná záverečnú skúšku v odboroch vzdelávania, pre ktoré boli schválené jednotné zadania záverečných skúšok, zabezpečiť podľa jednotných zadaní platných pre školský rok 2023/2024.

11.01.2024

Maturitné, záverečné a absolventské skúšky v skupinách študijných a učebných odborov 29, 42, 43 a 45

Maturitné, záverečné a absolventské skúšky v skupinách študijných a učebných odborov 29, 42, 43 a 45

SPPK v zmysle vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole a v zmysle interných predpisov vydáva vyjadrenia k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky a deleguje zástupcov do skúšobných komisií maturitných, záverečných a absolventských skúšok k študijným a učebným odborom zo skupín odborov 29, 42, 43 a 45.

20.02.2023

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce