Predĺženie - Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.

Predĺženie - Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.

Projekty budú predložené na posúdenie odbornej komisii pre udelenie možnosti strednej odbornej škole pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre predložené zamerania v rámci skupiny odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II..

05.09.2018

SPPK logo

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka – skupina odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.

01.06.2018

SPPK logo

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na 29 Potravinárstvo a 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I.

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka – skupiny odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. a oblasť potravinárstva – skupina odborov 29 Potravinárstvo.

06.09.2017

SPPK logo

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a potravinárstvo.

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka – skupiny odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. a oblasť potravinárstva – skupina odborov 29 Potravinárstvo.

19.03.2014

SPPK logo

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na veterinárne vedy

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť veterinárnych vied - skupina odborov 43 Veterinárne vedy.

08.04.2014

SPPK logo

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I.

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I.

10.04.2014

SPPK logo

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I.

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I.

10.04.2014

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce