Pracovná skupina: Prezídium COPA,  24. a 25. februára 2022

Pracovná skupina: Prezídium COPA, 24. a 25. februára 2022

Stratégia Z farmy na stôl (F2F): aktuálny stav revízie smernice o udržateľnom využívaní pesticídov a revízie propagačnej politiky EÚ, Aktuálny stav práce C-C a Európskeho parlamentu k téme veľkých šeliem, Nová stratégia EÚ v oblasti lesníctva a iné.

05.04.2022

Pracovná skupina: Prezídium COGECA 24. februára 2022

Pracovná skupina: Prezídium COGECA 24. februára 2022

Výmena názorov s Roelom Jongeneelom (WUR) o hlavných výsledkoch nedávnych štúdií WUR v súvislosti s EZD a stratégiou F2F, Stratégia Z farmy na stôl (F2F): aktuálny stav revízie smernice o udržateľnom využívaní pesticídov a revízie propagačnej politiky EÚ a iné.

05.04.2022

Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu,  14. februára 2022

Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu, 14. februára 2022

Vnútroštátne právne predpisy o obaloch ovocia a zeleniny, Situácia na trhu: bieloruské embargo a výrobné náklady a iné.

05.04.2022

Pracovná skupina pre víno, 10. februára 2022

Pracovná skupina pre víno, 10. februára 2022

Diskusie o štúdii WUR (dopady EZD na odvetvie vína), Aktualizované informácie o správe výboru BECA, Konzultácia pravidiel označovania alkoholických nápojov, Aktualizované informácie o reforme SPP a sekundárnej legislatíve a iné.

05.04.2022

Pracovná skupina pre mlieko,  7. februára 2022

Pracovná skupina pre mlieko, 7. februára 2022

Okrúhly stôl o situácii na trhu s mliekom, politika dobrých životných podmienok zvierat, Aktuálny stav SPP a iné.

05.04.2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 10. februára 2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 10. februára 2022

Aktuálny stav procesu reformy SPP a EZD, Balík Fit for 55: horizontálna pozícia a priority C-C, Smernica o obnoviteľnej energii (RED), Informácie o poslednom vývoji ohľadom CBAM a iné.

01.04.2022

Pracovná skupina pre rozvoj vidieka, 11. februára 2022

Pracovná skupina pre rozvoj vidieka, 11. februára 2022

Aktuálna situácia týkajúca sa sekundárnej legislatívy SPP, Výmena názorov so zástupcom DG AGRI o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti, vrátane vidieckeho paktu a iné.

31.03.2022

Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo,  2. februára 2022

Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo, 2. februára 2022

Diskusia o budúcich aktivitách pracovnej skupiny, Všeobecné informácie členov o aktuálnej situácii v členských štátoch a iné.

30.03.2022

Seminár C-C: Prezentácia štúdie WUR (Wageningen University & Research)  19. januára 2022

Seminár C-C: Prezentácia štúdie WUR (Wageningen University & Research) 19. januára 2022

Generálny sekretár Pekka Pesonen uviedol, že po oficiálnom publikovaní štúdie bude vydané tlačové vyhlásenie. Ďalej upozornil na opakované výzvy poľnohospodárskych organizácií, aby Komisia vypracovala kumulatívne posúdenie dopadov najdôležitejších cieľov v stratégiách EZD, čo Komisia doteraz neurobila.

18.02.2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 14. januára 2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 14. januára 2022

Aktuálny stav reformy SPP: sekundárna legislatíva, Porovnanie vybraných možností členských štátov pri príprave NSP: alokácia a podmienenosť a iné.

18.02.2022

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN