SPPK logo

Výzva na predloženie ponuky- základné informácie pre zákazku podľa §117 ods. 1, 3, 4 v súbehu s § 8 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výzva na predloženie ponuky k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na organizáciu súťaže č. 364/2016-830/MPRV SR zo dňa 4.10.2016 pre potreby dvoch súťažných aktivít realizovaných počas IV. ročníka týždňa Hovorme o jedle – súťaž Hovorme o jedle, vyhlásená denné téma „Značka kvality SK“ a súťaž „Varíme so Značkou kvality SK“. Projekt je realizovaný za podpory Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

04.10.2016

SPPK logo

Výzva na predloženie ponuky- základné informácie pre zákazku podľa §117 ods. 1, 3 a 4 v súbehu s §8 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výzva na predloženie ponuky k projektu – „ Realizácia súťažno-vzdelávacej aktivity „Recyklácia odpadov z obalov potravín - starým veciam nová šanca“ v rámci IV. ročníka týždňa Hovorme o jedle“ - základné informácie

23.06.2016

SPPK logo

Výzva na predloženie ponuky- základné informácie pre zákazku podľa §117 ods. 1, 3, 4 v súbehu s § 8 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výzva na predloženie ponuky k projektu – „ Komplexný systém zberu, separácie a zhodnotenia odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku – záruka moderného odpadového hospodárstva na európskej úrovni“ - základné informácie

23.06.2016

SPPK logo

Výzva na predloženie ponuky - základné informácie pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výzva na predloženie ponuky projektu – „ Efektívny systém zberu, separácie, zhodnocovania a spracovania odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku – základ európskej recyklačnej spoločnosti“ - základné informácie

17.07.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce