2nd European Monitoring Conference NetWBL

 
Od 1. – 2. októbra 2015 sa v meste Vilnius, Litva konala 2nd European Monitoring Conference NetWBL Jej úlohou bolo informovať o odbornom vyučovaní založenom na praxi, zreferovať doposiaľ dosiahnuté výsledky v jednotlivých členských krajinách EÚ, určiť si priority do roku 2020 a predstaviť novinky, ktoré majú v danej oblasti priniesť požadované zlepšenia. Konferencia sa konala za účasti väčšiny členských krajín EÚ a jej témou bolo: “Work-based Learning TOOLKIT goes live!”
 
 
Stretnutie v hlavnom meste Litvy bolo podnetným pre všetky zúčastnené strany.  Účastníci si vymenili skúsenosti pri zavádzaní praktického vzdelávania do praxe v ich krajinách, aby sa študujúci a spoločnosť vyvíjali správnym smerom.
 
 
Všetky podnetné prezentácie z konferencie nájdete na: http://smpf.lt/en/netwbl-conference/programme-1
 
Viac fotografií a pocitov z konferencie nájdete aj na Twitteri #wbltoolkit
 
 
Work-based learning - TOOLKIT
 
Work-Based Learning (WBL) teda práca založená na báze učenia, prišla s webovou platformou TOOLKIT, ktorá bola prezentovaná práve na spomínanej konferencii. TOOLKIT umožňuje užívateľom vytvárať, spolupracovať a zdieľať znalosti práve v otázkach vytvárania pracovných pozícií založených na vzdelávaní. Ide o nový spôsob, ktorý je pomôckou pri zdieľaní obsahu s komunitou, ktorá sa venuje takémuto spôsobu vzdelávania.
 
 
WBL TOOLKIT sa zameriava na podporu tých, ktorí pracujú v riadení, rozvoji, dodávania a podpory práce na báze vzdelávania. TOOLKIT predstavuje nástroje, modely, postupy a príklady WBL. Prebieha vo vzdelávacom prostredí, ktoré bolo vo väčšine prípadov vyvinuté s pomocou finančných prostriedkov prostredníctvom celoživotného vzdelávania Európskej komisie a Erasmus + programov.
 
TOOLKIT je jedným z hlavných výstupov siete Work Based Learning a učňovskej príprave známe ako NetWBL.
 
Bližšie informácie, postupy a možnosti WBL-TOOLKIT nájdete na webovej stránke http://www.wbl-toolkit.eu.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce