Stanovisko SPPK k návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 504/2003

Stanovisko SPPK k návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 504/2003

Prečítajte si stanovisko k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

04.11.2022

V Zbierke zákonov vyšla dôležitá vyhláška pre poľnohospodárov

V Zbierke zákonov vyšla dôležitá vyhláška pre poľnohospodárov

V Zbierke zákonov bola dnes zverejnená vyhláška č. 258/2022 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení.

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

21.07.2022

NR SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa zavádzajú sezónne práce

NR SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa zavádzajú sezónne práce

Spomedzi pripomienok SPPK boli akceptované požiadavky na precizovanie sezónnych prác v poľnohospodárstve a zaradenie potravinárstva medzi sezónne práce. Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

17.06.2022

Novela zákona o potravinách

Novela zákona o potravinách

V mene SPPK bolo v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnených 11 zásadných pripomienok a následne na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady boli vznesené 4 zásadné pripomienky.

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

30.05.2022

Rokovania so Slovenským pozemkovým fondom - závery

Rokovania so Slovenským pozemkovým fondom - závery

Zúčastnili sme sa workshopu Slovenského pozemkového fondu, kde sa hovorilo o hlavných problémoch slovenských poľnohospodárov.

Cyntia Lehotská, Legislatívno-právny odbor SPPK

02.05.2022

Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z.

Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z.

Prečítajte si stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

08.02.2022

Vyjadrenie k návrhu zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom

Vyjadrenie k návrhu zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „predkladateľ) zverejnilo na právnom a informačnom portáli SLOV-LEX predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom.

Eva Gernátová, Legislatívny odbor

19.03.2021

Vyjadrenie k návrhu novely katastrálneho zákona

Vyjadrenie k návrhu novely katastrálneho zákona

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zverejnil na právnom a informačnom portáli SLOV-LEX 11. marca 2021 predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu novely katastrálneho zákona.

Eva Gernátová, Legislatívny odbor

19.03.2021

Námietkovanie zmlúv SPF

Námietkovanie zmlúv SPF

Dávame Vám do pozornosti možnosť námietkovať zmluvy, ktoré budú predložené na zasadnutie Rady SPF dňa 11.03.2021. Termín na podávanie námietok je do 4. marca 2021.

Eva Gernátová, Legislatívny odbor

24.02.2021

Stanovisko SPPK k poslaneckému návrhu zákona č. 504_2003

Stanovisko SPPK k poslaneckému návrhu zákona č. 504_2003

Cieľom aktuálneho poslaneckého návrhu podľa dôvodovej správy je odstránenie súčasného nevyváženého právneho postavenia medzi prenajímateľom poľnohospodárskeho pozemku a jeho nájomcom.

Eva Gernátová, Legislatívny odbor

27.01.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce