Maďarská vláda naleje do vidieka v krátkej budúcnosti výrazné finančné prostriedky

Maďarský minister poľnohospodárstva István Nagy oznámil, že obnova maďarského vidieka, zachovanie konkurencieschopnosti maďarského poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a tiež zachovanie úrovne podpory pre poľnohospodárov v období 2021 až 2027 bude pokračovaním úspešnej cesty k dosiahnutiu sebestačnosti krajiny.
 
 
Viac ako polovica prebytku zahraničného obchodu za rok 2020 bola vyprodukovaná agropotravinárskym priemyslom. Maďarské poľnohospodárstvo dosiahlo počas pandémie vynikajúce výsledky:
 
  1. rast poľnohospodárskej produkcie bol v roku 2020 vyšší o 4,1 % (o 8,2 mld. EUR) ako v roku 2019;
  2. ziskovosť poľnohospodárskej výroby (čistý príjem z podnikania) vzrástla o 14,9 % (3. najlepší výsledok v EÚ);
  3. vývoz poľnohospodárskych výrobkov vzrástol oproti roku 2019 o 1,9 %; 
  4. prebytok zahraničného obchodu sa zvýšil o 3,0 %.
 
Takýto pozitívny ekonomický výsledok z posledných rokov umožnil maďarskej vláde schváliť ďalšie finančné prostriedky na podporu poľnohospodárstva na roky 2021 až 2027 vo výške takmer 12 mld. EUR (4 265 mld. HUF), čo predstavuje trojnásobok sumy za predchádzajúci cyklus. Maďarsko plánuje presunúť 25 % z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka do Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (teda z II. do I. piliera, alebo inak – z rozvoja vidieka na priame platby) a zároveň zvýšiť národné spolufinancovanie opatrení II. piliera na 80 % (na Slovensku to je v súčasnosti cca 26 % a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ho plánuje zvýšiť na 40 %).
 
Maďarsko pre svojich poľnohospodárov a obyvateľov vidieka pripravuje nasledujúce výzvy na podávanie projektov:
 
 
Nové výzvy na prvý polrok 2021              Približná suma          Mesiac
 
Prevádzka, údržba a rozvoj existujúcich zavlažovacích systémov a pre prípravu nových investícii do zavlažovania
6,3 mil. EUR
Január
Rozvoj miestnych verejných komunikácií
84 mil. EUR
Február
Informačné a propagačné činnosti výrobcov a pre skupiny výrobcov v súvislosti so systémom kvality výroby
24,3 mil. EUR
Marec
Podpora na obnovu fariem pre chov dobytka
30 mil. EUR
(max. 280 tisíc EUR/žiadateľ)
Apríl
Záhradníctvo – podpora výsadby a pestovania bylín
42 mil. EUR
Apríl
Rozvoj/investície na sklady, sušičiek, čističiek a zariadení na výrobu osiva
84 mil. EUR
Máj
Program výsadba stromov na vidieku
2,8 mil. EUR
Jún
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN