Na návšteve v RD Látky

Na návšteve v RD Látky

Široký záber podnikania v poľnohospodárstve, ale aj turizme dodáva družstvu stabilitu. O tú však pre meškajúce priame platby dnes prichádzajú.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

17.04.2024

Koniec júna, dlhšie nie

Koniec júna, dlhšie nie

Vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry opätovne upokojuje žiadateľov o priame platby a zdôrazňuje, že peniaze im budú vyplatené najneskôr do konca júna tohto roka.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

17.04.2024

Aktuálna legislatíva a usmernenia MPRV SR v oblasti priamych platieb

Aktuálna legislatíva a usmernenia MPRV SR v oblasti priamych platieb

V súvislosťou so začiatkom podávania jednotných žiadostí o podporu si dovoľujeme dať Vám do pozornosti aktuálne informácie k právnym predpisom a k usmerneniam MPRV SR.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

16.04.2024

Priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle za rok 2023

Priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle za rok 2023

V roku 2023 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 1 372 EUR, čo predstavuje zvýšenie priemernej mesačnej mzdy o 133 EUR oproti sledovanému obdobiu v roku 2022.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  15.04.2024

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári 2024

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári 2024

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári 2024 pasívne v objeme 177,0 mil. EUR. V porovnaní s minulým rokom sa znížilo o 15,3 mil. EUR /8,0 %/.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  15.04.2024

Doplňujúce odpovede MPRV SR k DPEP 8, Stanovisko MPRV SR k Oznámeniu vo Vestníku k uplatneniu výnimky DPEP 8 v roku 2024

Doplňujúce odpovede MPRV SR k DPEP 8, Stanovisko MPRV SR k Oznámeniu vo Vestníku k uplatneniu výnimky DPEP 8 v roku 2024

Dávame Vám do pozornosti odpovede MPRV SR k DPEP 8, ktoré sme obdržali 11.4.2024.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  12.04.2024

Jarné práce v roku 2024 za 14. týždeň (aktuálne k 11.04.2024)

Jarné práce v roku 2024 za 14. týždeň (aktuálne k 11.04.2024)

V nížinných oblastiach v 13. – 14. týždni finišovalo zakladanie porastov hustosiatych jarín, postupne začína príprava na výsev a samotný výsev slnečnice, kukurice a cukrovej repy.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  12.04.2024

Aktuálna zľava na palivové karty - apríl 2024

Aktuálna zľava na palivové karty - apríl 2024

Na základe zmluvy medzi SPPK a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., natankovali členovia SPPK prostredníctvom palivových kariet celkovo 668 504,45 litrov pohonných hmôt.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

12.04.2024

Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2024

Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2024

Na internetovej stránka Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2024. Termín predkladania žiadostí: 15. apríl 2024 - 15.máj 2024.

PPA

12.04.2024

Priority slovenského potravinárstva pre rok 2024

Priority slovenského potravinárstva pre rok 2024

Únia potravinárov Slovenska rokovala na svojom marcovom valnom zhromaždení aj o prioritách pre rok 2024. Tie vychádzajú najmä z dlhodobo finančne poddimenzovaného stavu, v akom sa potravinársky priemysel v SR ocitol. 

Únia potravinárov Slovenska

11.04.2024

Do pozornosti

Ovocinári hlásia po mrazoch značné škody

Naši pestovatelia zažili zo štvrtka na piatok jednu z najnáročnejších mrazivých nocí v tomto roku. Najnižšia teplota pri zemi dosahovala miestami aj -2,5 °C. Škody hlásia aj z našich vinohradov. Problém tiež môže nastať pri cukrovej repe a kukurici.

Odporúčanie PPA: Kontrola E-schránok, notifikácie, rozhodnutia

Dovoľujeme si odporučiť žiadateľom o priame platby, aby si kontrolovali elektronické schránky na portáli Slovensko.sk alebo ich emailové alebo SMS notifikácie.

Stanovisko ZPO k predĺženiu bezcolného dovozu z Ukrajiny

Únia predĺžila voľný obchod s Ukrajinou o ďalší rok. Rozšírila iba ochranné opatrenia. Návrh a prijatie tohto nariadenia nepovažujú obilninári za takú zásadnú zmenu oproti predošlému zneniu, ktorá by bola dostatočnou zárukou ochrany slovenských alebo európskych poľnohospodárov.

Téma dňa o aktuálnej situácii v sektore

Ako chce vláda pomôcť poľnohospodárom, kým dostanú priame platby? Prečo vlastne meškajú? Pozrite si záznam relácie Téma dňa na TA3 s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom a predsedom SPPK Emilom Machom.

Opatrenia na dočasné preklenutie situácie s priamymi platbami

Vláda dnes poľnohospodárom sľúbila, že financie, ktoré im patria, určite dostanú a tiež deklarovala, že poľnohospodárom nehrozia sankcie za nesplatenie úverov a leasingov.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce