Požiadavky mliečnych farmárov v rukách Zastúpenia EK na Slovensku

Šesť požiadaviek mliečnych farmárov už včera (7.9.2015) predstavili predsedovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Milan Semančík a Alexander Pastorek počas verejného zhromaždenia v Bratislave s názvom „Politika EÚ likviduje mliečnych farmárov“, na ktorom sa zišlo vyše 500 prvovýrobcov a spracovateľov mlieka zo Slovenska.
 
 
Požiadavky adresované EK:   
1. EÚ kompenzovala straty prvovýrobcov mlieka, ktoré vznikli výrazným poklesom nákupných cien. Kompenzácie by boli vyplatené zo zdrojov za  prekročenie mliečnych kvót a iných doplnkových zdrojov;
 
2. EÚ prijala účinné opatrenia, ktoré by riešili reguláciu dodávok v čase krízy na trhu. Za krízový stav by sa mal považovať stav na trhu, keď nákupné ceny poklesnú o 20% úrovne rovnakého obdobia minulého roka. Pri nadprodukcii mlieka by sa mali regulovať dodávky mlieka na úrovni členských krajín EÚ a to proporčne podľa toho, akou mierou k tejto nadprodukcii prispeli;
 
3. EÚ stanovila minimálnu nákupnú cenu mlieka. Minimálna nákupná cena mlieka by mala byť stanovená zo strany EÚ a mala by byť na úrovni 70% priemerných nákladov na výrobu mlieka v EÚ. Mala by byť aktualizovaná ročne;
 
4. EÚ zvýšila bezpečnosť prvovýrobcov prostredníctvom tzv. “záchrannej siete” EÚ. Je potrebné zvýšiť intervenčné ceny mliečnych komodít.
 
5. EÚ opätovne zaviedla exportné dotácie a/alebo podporila odbyt mlieka a mliečnych  výrobkov na nových trhoch;
 
         6. EÚ prijala účinnú legislatívu na zlepšenie transparentnosti v reťazci mlieka a na zabránenie zneužívania dominantného postavenia obchodných reťazcov.
 
Predseda SPPK Milan Semančík novinárom 8.9.2015 počas odovzdávania uvedených požiadaviek vedúcemu Zastúpenia EK na Slovensku uviedol: „Chceme veriť, že opatrenia sa príjmu, pretože krízový stav trvá a musíme ho brať vážne. Ak sa napríklad regulácia nezavedie, tak nech sa pripravia iné riešenia. Podľa nás sa však situácia bez regulačných mechanizmov nestabilizuje. Na európskom trhu sú prebytky mlieka v objeme 6 mld. litrov. Pokiaľ to mlieko nedokážeme odtiahnuť, tak tlak na ceny bude pokračovať“, dodal M. Semančík.
 
 
Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek potvrdil, že ku koncu júla uvádzali chovatelia dojníc straty na úrovni 27 mil. eur, ktoré sa naďalej prehlbujú. „Žiaľ, nie sú žiadne vyhliadky na to, že by sa mala situácia mala zlepšiť. Aj preto by malo dôjsť k určitej regulácii na trhu s mliekom. Aby sme predišli tomu, že prežijú len silní, ktorí budú podporovaní“.
 
Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek uviedol, že okrem avizovaného balíka 500 mil.eur rokovali ministri aj o ďalších možnostiach pomoci. Farmári budú môcť napríklad dostať od svojich štátov priame platby skôr a vo väčšom rozsahu. Zlepší sa propagácia mliečnych výrobkov či vytvoria sa nové možnosti na prienik na zahraničné trhy. Dušan Chrenek potvrdil, že ešte dnes (8.9.2015) adresuje požiadavky prvovýrobcov mlieka Európskej komisii. „Budú zobraté do úvahy pri príprave ďalších opatrení a pri rozhodovaní o národných obálkach“, dodal vedúci Zastúpenia EK na Slovensku D. Chrenek.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce