Stanovisko SPPK k zníženiu DPH na potraviny

Národná rada Slovenskej republiky 1. októbra 2015 schválila nižšiu DPH na základné potraviny. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora by privítala zníženie DPH aj pri ďalších potravinách.
 
V júni tohto roku sme predložili Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR návrh výrobkov, ktoré by mali byť zahrnuté v zozname potravín s nižšou DPH. V tomto návrhu sme uviedli potravinárske výrobky, ktoré patria medzi základné potraviny, potraviny dennej spotreby a ich konzumácia je dôležitá z hľadiska zdravého vývoja ľudského organizmu. Okrem potravín, ktoré sa do konečného zoznamu dostali, sme navrhovali zaradiť aj čerstvé ovocie a zeleninu mierneho pásma, cukor, olej, múku alebo slepačie vajcia.
 
V definitívnom zozname by sme prijali aj mliečne výrobky, nie len mlieko samotné. Mliečne výrobky totiž obsahujú látky, ktoré sú podľa odborníkov pre zažívací trakt človeka veľmi prospešné. Do zoznamu potravín s nižšou sadzbou DPH by sme preto prijali aj zaradenie jogurtov a syrov. Navyše, dlhodobo spotreba mlieka a mliečnych výrobkov nedosahuje úroveň, ktorú nám odporúčajú odborníci. Podľa nich by Slovák mal ročne skonzumovať 220 kg mlieka a mliečnych výrobkov. Realita je však taká, že dosahuje úroveň len okolo 160 kg.
 
 
Širší zoznam – zásluha SPPK
 
To, že do konečného zoznamu potravín s nižšou DPH sa dostali aj sladkovodné ryby, ovčie a kozie mäso, je zásluhou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
Zníženie DPH v celej šírke potravinárskych výrobkov by sa pozitívne odrazilo na spotrebiteľských cenách potravín a na zvýšení záujmu slovenských spotrebiteľov o slovenské potraviny.
 
Zároveň by to prinieslo pozitívny dopad na domácu poľnohospodársku prvovýrobu, na spracovanie domácich poľnohospodárskych surovín a na samotný domáci potravinársky priemysel (keďže hlavným trhom pre slovenských výrobcov potravín je územie Slovenska), na čo je naviazaný vznik nových pracovných príležitostí a znižovanie nezamestnanosti. Vytvorenie dvoch sadzieb neodzrkadľuje reálny potravinový kôš slovenského spotrebiteľa a vytvára nerovnosti medzi potravinárskymi subjektmi. Celoplošné zníženie sadzby DPH na potraviny by zároveň z pohľadu potravinárskeho priemyslu prinieslo zlepšenie konkurenčného prostredia v európskom kontexte.
 
Ak by sa v budúcnosti zaviedla nižšia DPH na všetky potraviny (s výnimkou alkoholických nápojov), mohlo by to mať pozitívny dopad na správanie sa spotrebiteľa. Znížila by sa nákupná turistika do okolitých krajín z dôvodu nižšej ceny potravinárskych výrobkov, vytvoril by sa jednotný nákupný a konzumný  komfort spotrebiteľa pri výbere potravín alebo by sa zlepšila konzumácia jednotlivých potravinárskych komodít v množstvách denných dávok, ktoré nám odporúčajú lekári (čo by mohlo pozitívne vplývať na lepšiu zdravotnú kondíciu obyvateľov Slovenska).
 
 
Šanca zvýšiť spotrebu slovenských výrobkov
 
Zníženie DPH na potraviny môže prispieť k zvyšovaniu podielu slovenských výrobkov v obchodných reťazcoch a aj k následne vyššej spotrebe domácich potravín. Podiel slovenských výrobkov na pultoch obchodných reťazcov podľa prieskumu SPPK z novembra 2014 nepresiahol hranicu 39 %. Z pohľadu SPPK bude teraz dôležité, aby sa zníženie sadzby DPH kontrolovalo a v praxi skutočne dodržiavalo. Len tak sa totiž základné potraviny môžu naozaj stať cenovo dostupnejšími pre spotrebiteľov.
 
SPPK bude podporovať následné rozhodnutia vlády, ktoré by mali viesť k celoplošnému zníženiu DPH na všetky potraviny. SPPK chápe takéto rozhodnutie ako významný krok k podpore potravinovej sebestačnosti Slovenska, k podpore rozvoja domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva. Celoplošné zníženie DPH na všetky potraviny by bolo opatrením, ktoré by skutočne viedlo k zlepšeniu sociálneho postavenia obyvateľov Slovenskej republiky.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN