Priority holandského predsedníctva Rady Európskej únie

Prvých šesť mesiacov roka 2016 budú na čele Rady Európskej únie Holanďania. Poľnohospodárstvu a rybolovu pripisujú životne dôležitú úlohu pre európske hospodárstvo a globálnu bezpečnosť potravín.
 
 
Svet čelí výzve, že do roku 2050 bude musieť nakŕmiť najmenej deväť miliárd ľudí. Holandské predsedníctvo preto chce počas prvej polovice roka 2016 hľadať riešenia v klimaticky inteligentom poľnohospodárstve a v znížení plytvania potravín počas celého výrobného a dodávateľského reťazca nielen v Európskej únii, ale celkovo vo svete.
 
Holandské predsedníctvo bude organizovať výmenu názorov o skúsenostiach členských štátov s poslednou reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky s ohľadom na budúcnosť SPP po roku 2020. Rovnako bude naliehať na Európsku komisiu, aby čo najskôr prijala opatrenia vedúce k zjednodušeniu SPP. „Aktuálny stav na trhu v mnohých odvetviach, vrátane mlieka, mliečnych výrobkov a chovu ošípaných, sú dôvodom na obavy a budú mať našu stálu pozornosť“, uvádza sa v prioritách holandského predsedníctva v kapitole poľnohospodárstvo.
 
Ďalším bodom, na ktorý sa má počas najbližších šiestich mesiacov upriamiť väčšia pozornosť, bude problematika antimikrobiálnej rezistencie s bližšou spoluprácou medzi zdravotníctvom a poľnohospodárstvom. Závery by sa mali verejnosti predstaviť počas ministerskej konferencie.  (https://cs.wikipedia.org/wiki/One_Health)
 
 
Holandské predsedníctvo sa bude zaoberať aj nerovnováhou medzi patentovým a šľachtiteľským právom, ktoré bráni otvorenému prístupu ku genetickým zdrojom. Takýto prístup je zásadný pre šľachtenie rastlín.
 
V oblasti rybolovu sa Holanďania chcú venovať dosiahnutiu hlbšej udržateľnosti, než bolo dohodnuté v rámci novej spoločnej rybárskej politiky. Prioritu bude mať podpis zmlúv o viacročných plánoch pre udržateľný rozvoj zásob rýb.
 
Špeciálna pozornosť sa bude venovať aj plytvaniu potravinami v kontexte motta: čisté oceány sú nevyhnutné pre globálnu bezpečnosť potravín. Holandské predsedníctvo chce preto podniknúť kroky v oblasti Blue Growthu (http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/) a bezpečnosti potravín.
 
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
Peter Cyprich, tlačový odbor SPPK 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce