Kvalitné vzdelanie cez systém duálneho vzdelávania sa dá získať aj v agropotravinárskych firmách

33 slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych firiem je pripravených od školského roka 2016/2017 vzdelávať budúcich prvákov-stredoškolákov v systéme duálneho vzdelávania.
 
Deviataci základných škôl si môžu vyberať spomedzi 12 poľnohospodárskych a 6 potravinárskych učebných odborov. Praktické vyučovanie sa môže uskutočniť v 27 poľnohospodárskych a 19 potravinárskych prevádzkach, schválených ako pracoviská praktického vyučovania. Zamestnávatelia prejavili najväčší záujem o vzdelávanie žiakov v učebných odboroch poľnohospodár – mechanizácia a cukrár – pekár. Vyplýva to z informácií, ktoré počas dvojdňového seminára o Vzdelávaní študentov pre potreby dodávateľov pôdohospodárskej techniky 11. a 12. februára 2016 v Liptovskej Tepličke (zorganizoval AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR) a následnej tlačovej besede uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík. 
 
 

Čísla hovoriace o zamestnanosti v agropotravinárskom sektore nie sú pritom vôbec lichotivé. Ak porovnáme rok 1995 a 2014, tak pokles zamestnanosti v odvetví dosiahol 73%, s čím automaticky súvisí vyľudňovanie vidieka.

Potrebujeme dostať do odvetvia kvalifikovaných ľudí, ktorí budú vedieť obsluhovať modernú poľnohospodársku či potravinársku techniku, potrebujeme kvalitným štúdiom prepojeným s výučbou v praxi zaujať najmä mladých ľudí, ktorých bude práca baviť a napĺňať. Tým pádom napravíme aj obraz poľnohospodára v očiach verejnosti. V iných krajinách sa na neho pozerajú ako na človeka, ktorý je v spoločnosti potrebný, u nás to tak, žiaľ, neplatí. Veď vyrábame zdravé potraviny, staráme sa o krajinotvorbu a zamestnanosť najmä na vidieku,“ povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík.

Osvedčenie na vstup do systému duálneho vzdelávania vydala SPPK už vlani dvom poľnohospodárskym podnikom. Pre slabý záujem zo strany žiakov o štúdium v poľnohospodárskych odboroch sa certifikovaným poľnohospodárom a Strednej odbornej škole v Leviciach, s ktorou plánovali spolupracovať, nepodarilo znáborovať minimálny počet žiakov na otvorenie skupiny.

 
„Tento rok sme spolu so zamestnávateľmi spustili veľmi aktívnu kampaň. Momentálne končíme nábor, spolu so zamestnávateľmi vysvetľujeme žiakom a rodičom, ako duálne vzdelávanie funguje, čo od neho môžu očakávať. Predpokladáme, že by sme mohli v učebnom odbore poľnohospodár – mechanizácia dostať do duálu 4 žiakov,“ uviedla na tlačovej besede riaditeľka Strednej odbornej školy v Pruskom Janka Fedorová.
 
Je v záujme aj zamestnávateľov, aby si získali na svoju stranu žiakov. „V spolupráci so SOŠ v Pruskom sme začali veľmi intenzívne pracovať na vytvorení nového učebného odboru agromechatronik – čo bude veľmi dôležitá oblasť vzdelania pri súčasnej vysokej technickej úrovni strojov. Výhodou tohto odboru je jeho perspektíva do budúcnosti a neobmedzené pracovné možnosti na celom Slovensku,“ potvrdil viceprezident Agrionu - Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR Peter Matejovič.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora si dlhodobo uvedomuje, že na trhu chýba kvalifikovaná pracovná sila. Mladí ľudia nie sú dostatočne motivovaní a odborne vzdelaní. Mnohokrát ani nevedia, aké sú možnosti uplatnenia sa v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto víta možnosť zamestnávateľov aktívne sa zapojiť do vzdelávania mladých ľudí. 
 
„Už to nie je len o tom, že ľudia robia v zaprášených priestoroch. Máme najmodernejšie stroje, kde človek môže sedieť v obleku a nezašpiní sa. Už dlhodobo pociťujeme, že nám chýbajú ľudia na vysokokvalifikované technické práce,“ dodal P. Matejovič. 
 
SPPK verí, že žiaci spolu so svojimi rodičmi sa v týchto dňoch budú zodpovedne rozhodovať pri výbere budúceho povolania a že využijú možnosti kvalitnej výučby v praxi, ktorú môžu budúci prváci stredoškoláci získať na viacerých miestach Slovenska v agropotravinárskych podnikoch.
 
„Máme obavy, že keď táto generácia z praxe odíde, budeme mať problém a to potrebujeme napraviť. Treba začať a systém duálneho vzdelávania je jedna z ciest. Máme tu modernú techniku, najmodernejšie technológie, len musíme človeka presvedčiť, že to, čo bude robiť, má význam a zmysel. Navyše, odhaduje sa, že do roku 2050 pribudne 2 mld. ľudí a požiadavku na výrobu potravín vzrastie o 70%. Teda perspektíva potreby agropotravinárstva tu je, len treba presvedčať detí a rodičov, že budúcnosť v poľnohospodárstve tu je. My chceme, aby vidiek žil,“ uzavrel predseda SPPK Milan Semančík.
 
Poľnohospodári a potravinári, ktorí prešli certifikáciou a získali osvedčenie, sú pripravení na vzdelávanie mladých ľudí v praxi. 
 

 

Vypočujte si aj záznam relácie RTVS K veci o systéme duálneho vzdelávania, ktorej hosťom bol predseda SPPK Milan Semančík.

 

   Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce