Copa-Cogeca k zjednodušeniu SPP a k programu najbližších zasadnutí

Od začiatku februára prebiehajú intenzívne stretnutia a zasadnutia pracovných skupín, diskusie, ale aj semináre či workshopy.
 
Copa a Cogeca diskutovali výzvy a príležitosti z  rokovaní k TTIP
 
Jednou z dôležitých oblastí, do ktorých TTIP zasiahne, je voľný obchod  medzi EÚ a USA.  Pri rokovaniach zástupcovia Celcaa, Copa a Cogeca zdôraznili potrebu znížiť byrokraciu a odstrániť netarifné prekážky obchodu, hlavne pre ovocie a zeleninu a citrusové plody. problémom je uvedenie mlieka zaradeného do triedy A na trh USA. Podobne je problém s predajom syrov vyrábaných z nepasterizovaného mlieka najmä z dôvodu rôznych metód testovania v USA a v EÚ.
 
Aktualizácia situácie na trhu s  obilninami  
 
Pracovná skupina  EU obilniny sa zaoberala situáciou na trhu s obilninami. Na základe predpokladov by v súčasnom hospodárskom roku mala byť produkcia  obilnín  o 1,4% oproti minulému roku. Experti upozorňujú na  nízke ceny obilia a problémy s cash flow. V sektore olejnín napriek  priaznivému počasiu, došlo k poklesu pestovateľskej plochy  medziročne o 2,6%. Experti sa sťažovali na nedostatok alternatív z dôvodu negatívneho vplyvu obmedzení pri manipulácii s osivami z dôvodu neonikotinoidov, pričom požadujú využívanie neonikotinoidov v budúcnosti,  nakoľko neexistuje stále iná alternatíva.
 
Výzva na predkladanie návrhov pre novú propagačnú politiku EÚ
 
Výzvy na predkladanie návrhov pod názvami AGRI-SIMPLE 2016 a AGRI –MULTI 2016 boli zverejnené 4. februára 2016 s termínom podávania do 28. apríla 2016 (17:00 bruselského času).  Zmeny boli zapracované po tom,  ako bola  revidovaná politika v oblasti poskytovania informácií a opatrení na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov. Má slúžiť ako kľúč k novým trhom a bude implementovaná na v vnútornom trhu a v tretích krajinách. Mottom nových opatrení je „Vychutnaj, toto pochádza z Európy“. Informačný deň sa bude konať 26. februára 2016.
 
DG Agri vydalo novú prognózu na 2015-2025, v ktorej  varuje pred neistotami a trendmi na európskych poľnohospodárskych trhoch.
Predpovede poukazujú na problémy na trhoch s komoditami. Trh je ovplyvnený poklesom cien ropy a spomalením rastu HDP najmä v rozvíjajúcich sa ekonomikách a nadbytkom komodít. Ceny mlieka sú  momentálne nízke vzhľadom na nárast produkcie a zníženému dopytu z Číny a takisto z dôvodu Ruskému embarga. V dlhšom časovom horizonte sú vyhliadky pozitívne, pričom sa očakáva návrat vysokého dopytu z Ázie. V spotrebe mäsa v EÚ sa očakáva mierny pokles, na svetových trhoch sa však očakáva opačný pozitívny trend. Cena obilnín je v súčasnosti tiež nízka, ale z dlhodobého hľadiska sa predpokladá  priaznivý vývoj a vývoz pšenice a jačmeňa.
 
Nová správa Európske Komisie o tom, ako zlepšiť fungovanie potravinových reťazcov
 
Copa a Cogeca je  sklamaná, že  Európska Komisia nenavrhuje novú legislatívu  na zabránenie nekalých obchodných praktík v potravinovom reťazci. Na druhej strane organizácie vítajú skutočnosť, že bolo poukázané na nedostatky reťazci. Generálny tajomník Copa-Cogeca pekka Pesonen zdôraznil, že rovnováha v reťazci je prioritou Copa.Cogeca. Skutočnosť, že 20 členských štátov EÚ už má platnú legislatívu alebo pripravuje legislatívu pre túto oblasť sú jasným dôkazom toho, že problém je potrebný riešiť na úrovni EÚ. 
 
Holandské predsedníctvo predstavuje svoje priority zástupcom  Copa a Cogeca
 
V rámci rotujúceho Predsedníctva v Rade  EÚ je od 1. januára 2016 na ďalších 6 mesiacov stalo predsedajúcou krajinou Holandsko.  Detailné priority holandského predsedníctva prezentoval holandský veľvyslanec Frits Thissen  zástupcom Copa a Cogeca.  k prioritám predsedníctva patrí zjednodušovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pri zjednodušení  SPP ide predovšetkým o greening, inovácie, dohodnutie správy k ekologickému poľnohospodárstvu  pred zasadnutím Rady, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. a 28. júna,  patenty, problém rezistencie na antibiotiká, realizácia dohody o klimatických zmenách. Takisto sa bude počas predsedníctva  monitorovať zlý stav v sektoroch bravčového mäsa a mlieka.  Mali by byť navrhnuté nové mechanizmy monitorovania využívania antibiotík na farmách. Najbližšie zasadnutie Rady EU bude 15. februára a bude zamerané na výskum v sektore poľnohospodárstva a obchodnú politiku. Zjednodušenie SPP a poľnohospodárske trhy budú na rokovaní  14. a 15. marca. Budúcnosť SPP bude  diskutovanou témou na neformálnom zasadnutí rady v dňoch 30. a 31. mája 2016.
 
Verejné konzultácie k zjednodušeniu SPP a greeningu prebiehajú do  8. marca 2016
 
Verejná konzultácia Komisie EÚ o zjednodušení SPP a greeningu ako súčasť iniciatívy komisára pre poľnohospodárstvo Phila Hogana prebieha do 8.marca 2016. Viac na http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/245_en.htm
 
Najbližšie zasadnutia:
15.2.2016 – zasadnutie Rady pre poľnohospodárstvo
17.2.2016 – okrúhly stôl „Ako môžu inovácie napomôcť  trvalo udržateľnosti poľnohospodárstva“
18.2.2016 – Prezídium Copa-Cogeca
27.2-6.3.2016 – SIA, Paríž

 

Spracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce