Zastúpenie slovenských potravín v obchodných reťazcoch na území SR v roku 2015

Zastúpenie slovenských potravín v obchodných reťazcoch na území SR v roku 2015 podľa vykonaného monitoringu SPPK je na úrovni  39,9 %.
 
Mimoriadne nízke zastúpenie potravín domáceho pôvodu na pultoch slovenských obchodov je dlhodobo známa skutočnosť. Je pritom samozrejmé, že veľmi nízky podiel slovenských produktov na predávaných potravinách znamená závažné ekonomické dôsledky v podobe dopadu na zamestnanosť a úpadok celého agropotravinárskeho sektora.
 
Podľa prieskumov % podielu zastúpenia slovenských potravín vykonaných SPPK, ale aj  prieskumov GFK Slovakia (podľa prieskumu agentúry GFK bol podiel slovenských potravín na pultoch obchodov v roku 2015 na úrovni 40 %), je zastúpenie slovenských potravín na domácom trhu od roku 2013 mierne pod 40 %, bez výraznej medziročnej zmeny.  
 
Porovnanie prieskumov MPRV SR a SPPK ukazuje, že v skutočnosti nie je až taký veľký rozdiel medzi výsledkami monitoringu MPRV SR na základe podielu z predaja a monitoringu SPPK na základe ponuky na pulte. SPPK urobila porovnanie oboch monitoringov v tých obchodných reťazcov, cez ktoré sa realizuje predaj takmer 90 % potravín na Slovensku a ktoré sú zaradené ako v prieskume SPPK tak aj v prieskume MPRV SR (z tohto dôvodu sme z porovnávania vynechali Metro, ktoré nefigurovalo v monitoringu MPRV SR. Tým pádom sme pracovali s mierne vyšším zastúpením, ako uvádzame v našom celkovom prieskume). Rozdiel medzi výsledkami % podielu potravín vyrobených na Slovensku v monitoringu MPRV SR a SPPK nám významne klesol z 21,26 % na 7,3 %.
 
 
Porovnanie výsledkov monitoringu SPPK a MPRV SR / rok 2015
 
Najväčší hráči v obchode s spotravinami v SR
NAHLASOVANIE PODĽA Z.O POTRAVINÁCH podľa percentuálneho podielu obratu z predaja potravín vyrobených v SR na celkovom obrate z predaja všetkých potravín v II. polroku 2015
Obchodné meno prevádzkovateľa
II. polrok 2015 v %    
        BILLA
46
        CBA
59
        COOP JEDNOTA
68
        TERNO GROUP
45
        KAUFLAND SR
54
        LIDL SR
16
        TESCO STORES SR
51
SPOLU
48,5
 
 
Najväčší hráči v obchode s spotravinami v SR
VÝSLEDKY MONITORINGU SPPK - percentuálny podiel zastúpenia agropotravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku na pultoch obchodných reťazcov v roku 2015
Obchodné meno prevádzkovateľa
2015 v % 
        BILLA
39
        CBA
56
        COOP JEDNOTA
57
        HYPERNOVA
(patrí pod TERNO GROUP)
42
        KAUFLAND SR
37
        LIDL SR
19
        TESCO STORES SR
37
        METRO
nezarátané
SPOLU
41,2
 
 
Podľa prieskumu SPPK sa v rokoch 2013, 2014 a 2015 pohybujeme približne na rovnakej úrovni tesne pod 40 % podielu slovenských potravín.
 
 
S necelými 40 % podielu slovenských potravín na domácom trhu je Slovenská republika na chvoste krajín EÚ. Z tohto pohľadu sa dá povedať, že v okolitých postkomunistických krajinách je zastúpenie domácich potravín medzi 70 a 80 % a v krajinách západnej Európy je to viac ako 80 % (napr. v Španielsku udávajú 85 % a miestny LIDL má v ponuke 60%, čo je obrovské číslo  v porovnaní s 19 % u nás). Francúzsko, Británia a Nemecko sú na tom podobne, v Rakúsku je domáci podiel ešte väčší.
 
 
Ešte jeden príklad - Česká republika:
COOP 75%, Penny Market 70%, Tesco 70%, Globus 65 – 70%, Albert 60 – 70%, Billa 68%, Makro 54%, Lidl 40,8%, Kaufland 40%.

 
SPPK je presvedčená, že sledovanie podielu domácich potravín, upozorňovanie a tlak samosprávy na REÁLNE zvyšovanie zastúpenia slovenských potravín na domácom trhu má obrovský význam z dôvodu zvýšenia potravinovej sebestačnosti krajiny, zvyšovania zamestnanosti, regionálneho rozvoja a zdravia domáceho obyvateľstva. Vyžaduje si to vytrvalé úsilie na všetkých frontoch, od komunikácie so spotrebiteľmi až po rokovania s jednotlivými obchodnými systémami. Nedá sa povedať, že by obchodné reťazce nevykonali určitú ústretovú komunikáciu, dokonca v minulosti avizovali záujem o zvýšený nákup konkrétnych potravinárskych produktov slovenského pôvodu, ktoré však podľa výsledkov monitoringu nie sú premietané do praxe.
 
Návrhy SPPK:
 
  • Komunikácia s obchodnými reťazcami a prijatie účinných opatrení na riešenie problematiky tvorby cien v rámci celej potravinovej vertikály – spravodlivé prerozdelenie marží v potravinovom reťazci
 
  • Podpora domácej produkcie z verejných zdrojov – nákup domácej agropotravinárskej produkcie pre zabezpečenie potrieb organizácií, ktorých potraviny sú hradené z verejných zdrojov – štátny odbytový kanál
 
  • Marketingová podpora domácej produkcie a propagácia domáceho potravinárstva – založenie marketingového fondu s účasťou štátu
 
  • Výchova a vzdelávanie spotrebiteľa

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN