Z porady SPPK v Nitre

V Nitre sa 3. marca 2016 uskutočnila porada predsedov, podpredsedov a riaditeľov regionálnych komôr Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
 
Úvod porady patril horúcej téme týchto dní – mliečnej kríze. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Alexander Pastorek informoval prítomných o súčasnom stave v mliečnom sektore v krajinách EÚ a na Slovensku, o najnovšom vývoji vypovedania účinnosti kúpnych zmlúv zo strany niektorých spracovateľov mlieka, ale aj návrhoch na riešenie vzniknutej situácie.
 
Do úvahy pripadá napr. nákup 30 mil. litrov mlieka na humanitárne účely či rokovaniami s obchodníkmi zabezpečiť si väčší odbyt slovenských mliečnych výrobkov na pultoch v obchodoch.
 
„O vývoji mliečneho scenára budeme v apríli rokovať aj s kolegami z krajín V4. Situácia absolútne nie je priaznivá. Zachytili sme informácie, že Nemci zvažujú protestné akcie, pokiaľ Brusel nebude aktívnejšie pristupovať k riešeniu problémov. Potom bude na našom uvážení, či aj my ku kolegom pridáme svoj hlasí,“ dodal na porade podpredseda SPPK A. Pastorek.
 
 
Možnosti riešenia ANC oblastí
 
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík informoval prítomných o stave riešení viacnásobných deklarácií a ANC oblastí. Riešenie znevýhodnených oblastí vidí v troch bodoch:
 
  • Zavedenie platby na oblasti s prírodnými prekážkami v súlade s článkom 48 Nariadenia EP a Rady č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov
  • Presun finančných prostriedkov z iných opatrení PRV na roky 2014-2020
  • Zvýšenie miery spolufinancovania PRV 2014-2020
 
M. Semančík predstavil aj detaily úpravy výšky členského príspevku pre Úrad SPPK, ktoré 3. marca 2016 schválilo Predstavenstvo SPPK. „Tento návrh predložíme na rokovanie Valného zhromaždenia SPPK, ktoré sa uskutoční 21. apríla 2016,“ dodal predseda SPPK.
 
 
Ďalším bodom v prezentácii predsedu SPPK bola informácia o prioritách SPPK pre rok 2016 (písali sme o nich v predchádzajúcich číslach Roľníckych novín). Snahou vedenia SPPK bude ich začlenenie do Programového vyhlásenia budúcej vlády.
 
Vedenie 38 regionálnych komôr si vypočulo aj aktuálne informácie v situácii v chovoch ošípaných, ktoré zaznamenávajú podobné prepady, ako sme svedkami v sektore prvovýroby mlieka. Podpredseda SPPK Dušan Janíček priblížil závery prieskumu SPPK o zastúpení slovenských výrobkov na pultoch obchodných reťazcov.
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN