Programové vyhlásenie vlády je takmer totožné s návrhom SPPK

Stanovisko Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory k Programovému vyhláseniu vlády, ktoré 13. apríla 2016 schválila vláda SR
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora predstavila verejnosti svoj návrh priorít, ktoré by sa mali dostať do Programového vyhlásenia vlády, už 5. apríla 2016 počas tlačovej besedy. „Môžeme povedať, že dnes (13. apríla 2016) schválené Programové vyhlásenie vlády SR je takmer totožné s našim návrhom priorít v agropotravinárskom sektore. Vnímame to preto ako vysoko pozitívnu informáciu a zároveň vysoko oceňujeme, že vláda sa stotožnila s predstavami a názormi poľnohospodárov a potravinárov, akým smerom by sa mal rezort uberať počas najbližšieho obdobia“, uviedol predseda SPPK Milan Semančík v reakcii na schválený dokument.
 
SPPK oceňuje fakt, že vláda sa v Programovom vyhlásení zaviazala podporiť obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu, prednostne s majetkovou účasťou prvovýrobcov, osobitne kapacít na spracovanie jatočných zvierat a mlieka. Tým by sa mala zvýšiť sebestačnosť Slovenska v základných potravinách a jeho potravinovej bezpečnosti. Rovnako pozitívne hodnotíme aj dôraz na zvýšenie potravinovej bezpečnosti SR, podielu slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu a zvýšenie miery ich propagácie.
 
 
Teší nás aj fakt, že vláda v spolupráci so záujmovými združeniami vrátane ZMOS prehodnotí vplyv miestnych daní - predovšetkým dane z pozemkov - na poľnohospodárske podnikanie.
 
Pozitívnym je aj záväzok vlády prehodnotiť daňové zaťaženie poľnohospodárov. V časoch nástupu klimatických zmien a výkyvov v počasí oceňujeme, že vláda chce navrhnúť funkčný poisťovací systém za participovania štátu, komerčných poisťovní, prvovýrobcov a ostatných hráčov na agrárnom trhu s cieľom zmierniť dopady škôd spôsobených volatilitou klimatických zmien, ktoré komerčné poisťovne nepoisťujú.
 
 
Oceňujeme aj to, že  v súlade s pravidlami SPP vláda zintenzívni podporu sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva, ale aj potravinárskeho priemyslu.
 
SPPK sa bude snažiť v novom volebnom období presadzovať aj ďalšie témy, ktoré si podľa názoru najväčšej samosprávnej organizácie v slovenskom agropotravinárstve zaslúžia pozornosť.
 
Veríme, že priority vlády v oblasti agorpotravinárskeho sektora sa počas najbližších štyroch rokov skutočne podarí naplniť. Agroptoravinársky sektor patrí medzi strategické oblasti národného hospodárstva. Jeho správne cielenou podporou si Slovenská republika zabezpečí výrobu zdravých potravín, zvýši potravinovú sebestačnosť a zastaví vyľudňovanie vidieka.
 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce