Predstavenstvo SPPK za účasti najvyššieho vedenia MPRV SR

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná spolu so štátnym tajomníkom Jozefom Kamenickým sa 14. apríla 2016 zúčastnili pracovného rokovania predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
 
Hlavnou témou stretnutia bolo Programové vyhlásenie vlády SR, ktoré vládny kabinet schválil predchádzajúci deň 13. apríla 2016. Ministerka pôdohospodárstva vyjadrila pred členmi Predstavenstva pomerne veľkú spokojnosť s prijatou podobou materiálu v časti poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
 
 
G. Matečná: „Vážim si ochotu SPPK rokovať s ministerstvom“
 
„Nemôžem si dovoliť povedať, čo je priorita z Programového vyhlásenia vlády a čo nie je. Vyhlásenie je pripravené tak, aby sme do povedomia občanov dostali, že agropotravinárstvo je dôležité odvetvie a že sa zaň oplatí bojovať. Ide najmä o 4 okruhy: oblasť pôdy, poľnohospodárov, spracovateľského priemyslu a lesného hospodárstva,“ uviedla počas rokovania Predstavenstva SPPK ministerka pôdohospodárstva.
 
Pri téme pôda sa vedenie SPPK zaujímalo najmä o časť v Programovom vyhlásení vlády, v ktorom sa vláda zaviazala prehodnotiť vplyv miestnych daní, najmä dane z pozemkov, na poľnohospodárske podnikanie. G. Matečná však vedenie komory upozornila na zložitosť tejto témy a potrebu vytvorenia pracovnej komisie za účasti všetkých zainteresovaných. „Nemyslím si, že by mohlo dôjsť k zrušeniu dane z pozemkov počas tohto volebného obdobia. Verím však, že k nejakým ústupkom po spoločnej diskusii prídeme,“ uviedla ministerka.
 
Priestor pre väčšiu podporu ponúka Programové vyhlásenie vlády pre podnikateľov zaoberajúcich sa špecializovanou výrobou. Ako uviedla G. Matečná počas rokovania Predstavenstva SPPK, ministerstvo bude podporovať najmä také projekty, ktoré podporia výrobu slovenských produktov. K tomuto cieľu budú smerovať aj všetky hodnotenia projektov. Vedenie MPRV SR nevylučuje, že v budúcnosti sa bude verejne – na internetových stránkach – zverejňovať bodovanie projektov pre zlepšenie transparentnosti celého systému. Snahou je aj čo najviac zobjektivizovať samotné hodnotenie projektov.
 
---> Pozrite si rozhovor s ministerkou Gabrielou Matečnou:
 
Predstavenstvo SPPK sa dotklo aj témy malých a mladých poľnohospodárov a problému obchodných reťazcov a sťažených možností, ako sa so svojim tovarom dostať do veľkých obchodných systémov. Predseda SPPK Milan Semančík ministerke priblížil, že pred štyrmi rokmi komora pripravila návrh na vytvorenie odbytového fondu, do ktorého by prispieval rovnakým dielom štát a aj výrobcovia. „Na tomto fonde sme pracovali obzvlášť intenzívne, ale všetko padlo na financovaní, na ktorom sme sa nevedeli dohodnúť. Materiály sú pripravené, treba ich len oprášiť,“ dodal predseda SPPK.
 
 
Predstavenstvo SPPK aj o XXIX. VZ SPPK a probléme Carrefour
 
Podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Alexander Pastorek informoval o stave poľnohospodárstva. Priblížil aj aktuálny vývoj v riešení mliečnej krízy a závery z prvého rokovania pracovnej skupiny zo začiatku apríla, ktorá vznikla práve s cieľom stabilizovať turbulentnú situáciu v prvovýrobe mlieka. Podpredseda SPPK pre potravinárstvo Dušan Janíček priblížil situáciu v problematike Carrefour. Ku dňu 14. 4. 2016 eviduje Úrad SPPK pohľadávky dotknutých potravinárskych subjektov v objeme vyše 870tisíc eur bez príslušenstva, tzn. v tejto sume nie sú započítané napríklad úroky z omeškania. Výšku pohľadávky nahlásilo Úradu SPPK 21 subjektov, z ktorých traja nie sú členovia komory.
 
 
Predstavenstvo SPPK sa venovalo aj príprave XXIX. Valného zhromaždenia delegátov SPPK, ktoré sa uskutoční 21. apríla 2016. 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce