SPPK: Predbežná výška pohľadávok v prípade Carrefour a Spoločnosti Retail Values Stores, a.s., je viac ako 930 000 eur

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začiatkom apríla vyzvala svojich členov, aby jej urgentne nahlasovali výšku svojich pohľadávok v prípade Spoločnosti Retail Value Stores, a.s., ktorá rozhodnutím súdu vstupuje do procesu reštrukturalizácie. 
 
K dnešnému dňu (19. apríl 2016) predstavuje výška pohľadávky dotknutých potravinárov, dodávateľov pre hypermarket Carrefour, ktorú nahlásili členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, sumu 932 044,79,- € bez príslušenstva, tzn. bez úrokov, úrokov z omeškania, poplatku z omeškania či nákladov spojených s jej uplatnením.
 
Túto sumu vyčíslila SPPK na základe údajov od 22 potravinárskych subjektov (z nich traja nie sú členmi SPPK).
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora naďalej trvá na tom, aby prípad Carrefour riešil štát formou odkúpenia pohľadávok podobne, ako urobil v prípade Spoločnosti Váhostav, a.s.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je pripravená spolupracovať s MPRV SR a poskytovať mu relevantné údaje, ktoré by mohli prispieť k vyriešeniu situácie.
 
Členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa obávajú, aby sa prípad Carrefour a Spoločnosti Retail Value Stores, a.s. nestal precedensom, podľa ktorého budú v budúcnosti postupovať aj iné obchodné spoločnosti.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce