Vzdelávací kurz \"Predchádzanie znečisťovaniu vodných zdrojov pri ošetrovaní poľných kultúr prípravkami na ochranu rastlín\"

Slovenská asociácia ochrany rastlín v spolupráci s Európskou asociáciou ochrany rastlín Vás pozývajú na jednodňový vzdelávací kurz Predchádzanie znečisťovaniu vodných zdrojov pri ošetrovaní poľných kultúr prípravkami na ochranu rastlín.
 
 
So zvyšovaním povedomia o dôležitosti čistej vody sa zvyšuje aj úsilie o udržanie dobrého stavu vôd. Sme svedkami neustáleho zvyšovania kvality formulácií prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „POR“), zavádzania dobrej praxe v ochrane rastlín a zlepšovania celkovej technickej úrovne aplikácie POR. Toto všetko nám pomáha pri zabezpečení kvality vody. Na základe tejto skutočnosti európsky priemysel ochrany rastlín podporuje viaceré konkrétne aktivity a iniciatívy, ktoré pomáhajú chrániť vodné zdroje. Jednou z týchto iniciatív je aj Projekt TOPPS – Water Protection. Jeho uplatňovanie si vyžaduje spoluprácu priemyslu ochrany rastlín, poľnohospodárskej praxe, štátnej správy vrátane odbornej verejnosti.
 
Tento kurz je preto určený všetkým osobám, ktoré vykonávajú a zabezpečujú ošetrovanie poľných kultúr POR. Ide predovšetkým o traktoristov, agronómov, mechanizátorov, samostatne hospodáriacich roľníkov a pracovníkov distribúcie POR.
 
Kurz sa uskutoční 14.-15. júna 2016 v priestoroch Agroinšitútu Nitra. Pozvánku a záväznú prihlášku nájdete v prílohe článku.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce