Spoločne proti nekalým praktikám

Rada ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ dňa 13. decembra tohto roku jednohlasne schválila prelomový materiál slovenského predsedníctva, ktorý otvára dvere k spoločnému postupu v boji proti nekalým obchodným praktikám na celoeurópskej úrovni. 
 
 
Napriek tomu, že poľnohospodárstvo nefigurovalo medzi hlavnými prioritami terajšieho predsedníctva Slovenska v EÚ, jedným z najvýznamnejších dôsledkov nášho predsedníctva v EÚ bude práve úspech slovenskej agrárnej diplomacie. Píše sa v oficiálnom vyjadrení MP RV SR. 
 
Za týmto nesporne velkým úspechom našich diplomatov stojí aj iniciatíva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), ktorá dlhodobo a systematicky poukazovala na zneužívanie dominantného postavenia niektorých obchodných reťazcov voči slovenským dodávateľom agropotravinárskych produktov a na nekalé obchodné praktiky, ktoré voči nim uplatňujú. 
 
Sme preto radi a oceňujeme, že ministerstvo pôdohospodárstva sa s témou nekalých obchodných praktík stotožnilo až to takej miery, že našej agrárnej diplomacii sa práve počas slovenského predsedníctva podarilo presvedčiť európskych ministrov poľnohospodárstva, ktorí jednohlasne prikývli na spoločný boj voči neférovému správaniu sa obchodníkov v EÚ. Vysoko oceňujeme riešenie tohto celoeurópskeho problému jednotným postupom všetkých. 
 
Chyby nás dobehli 
 
Dnes pykáme za to, že slovenská legislatíva nebola patrične pripravená na vstup nadnárodných obchodných reťazcov na slovenský trh. Sektor maloobchodu s potravinami sa ocitol v rukách zahraničných nadnárodných obchodných systémov, ktoré začali uplatňovať nerovnaké obchodné podmienky na potraviny, vyrábané u nás na jednej strane a v materskej krajine obchodných reťazcov na strane druhej. 
 
O chybách z minulosti vo vzťahu medzi dodávateľmi a predajcami potravín sa intenzívne diskutovalo počas už štvrtej medzinárodnej konferencie POTRAVINY A OBCHOD 2016 aj s účasťou zástupcov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorú zorganizovala SPPK. 
 
Predseda SPPK Milan Semančík na konferencii Potraviny a obchod
 
Jej predseda Milan Semančík opätovne upozornil na to, že hoci zákon o neprimeraných obchodných podmienkach platí už od roku 2008, a to vrátane kontrol v obchodných prevádzkach, vymáhanie pokút je zdĺhavé, a niektoré obchodné reťazce aj tak stále obchádzajú zákon. 
 
Vychádzajúc z materiálov nášho nedávno zosnulého kolegu RNDr. Igora Šarmíra, PhD., z Odboru potravinárstva SPPK, ktorý sa touto témou intenzívne zaoberal, Európska komisia do roku 2009 nepovažovala za potrebné riešiť nekalé obchodné praktiky. Podľa jej vtedajších predstaviteľov vzťahy medzi dvomi podnikateľskými subjektmi sú založené na princípe "zmluvnej slobody", ktorý by bol v prípade akejkoľvek snahy o ich reguláciu narušený. 
 
Téma "nekalé obchodné praktiky" sa stala súčasťou agendy Európskej komisie až v roku 2009, a to na základe priamej výzvy Európskeho parlamentu vo forme Písomného vyhlásenia členov EP, ktoré začiatkom roku 2008 podpísala väčšina europoslancov. 
 
Dnes, na konci roka 2016, hovoríme o prelomovom materiáli slovenského predsedníctva, ktorý má poskytnúť návod, ako v EÚ odstrániť neférovosť v podnikaní medzi obchodníkmi a dodávateľmi. Vyzerá to tak, že v členských krajinách EÚ sa konečne vytvoril dostatočne silný tlak producentov a dodávateľov potravín a že prevládla politická vôľa všetkých členov európskeho zoskupenia, aby Európska komisia konečne začala konať. 
 
Treba veriť, že tento úspech postupne prinesie výsledky v reálnom čase, aby naši výrobcovia potravín mohli konečne so vztýčenou hlavou umiestňovať na pulty v obchodných reťazcoch svoje čerstvé a škandálmi nezaťažené potraviny. 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce