Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácie

V súlade s § 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 492/2011 Z.z. o  odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín organizuje RPPK Trnava v spolupráci s RPPK Senica školenie pre vedúcich pracovníkov (modul 2) a aplikátorov v poľnohospodárstve (modul 3).

 

dátum konania: 22.02.2017
miesto konania: Spoločenský dom PD Jaslovské Bohunice
organizátor: RPPK Trnava
rozsah školenia: 8 hodín
cieľová skupina: modul 2 - vedúci pracovníci, modul 3 - aplikátori
cena školenia: 50,-€

 

V dokumentoch na stiahnutie nájdete pozvánku spolu s návratkou.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce