Zástupcovia V4 budú rokovať o novej politike aj s ďalšími členskými štátmi

 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora bola jedným z iniciátorov Vyšehradskej spolupráce na mimovládnej úrovni pri jej samotnom vzniku na začiatku nového milénia. Stabilná Vyšehradská spolupráca je šancou na zlepšenie podnikateľských podmienok poľnohospodárov v stredoeurópskom regióne. Na pravidelných stretnutiach si zástupcovia komôr vymieňajú dôležité informácie o aktuálnej situácií na agropotravinárskom trhu v príslušných krajinách a hľadajú spoločné riešenia pre najaktuálnejšie problémy.
 
Historicky prvé slovenské predsedníctvo v Rade umožnilo práve vďaka kvalitnej V-4 spolupráci upozorniť na situáciu agropotravinárov v stredoeurópskom regióne. Predstavitelia komôr rokovali práve počas predsedníctva na stretnutí v Modre a výstup z tohto rokovania prezentovali na spoločnej tlačovej konferencii za účasti zástupcov veľvyslanectiev V-4 krajín, aj národných vládnych činiteľov. Výstup vo forme spoločného komuniké prezentovali aj v organizácií COPA-COGECA, ktorá zastupuje poľnohospodárov pred európskymi inštitúciami v Bruseli.
 
 Aj po ukončení predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ je dôležité naďalej upozorňovať  relevantných vládnych predstaviteľov členských štátov V-4, ako aj EÚ na aktuálnu situáciu v sektore agropotravinárstva vo Vyšehradskom regióne. Spájanie síl je o to dôležitejšie, že Európska komisia práve v tomto období spustila verejnú konzultáciu k budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Vzhľadom k Brexitu, aktuálnej situácií dvojkoľajnosti SPP,  aj k novým environmentálnym výzvam všetko nasvedčuje tomu, že politika po roku 2020 nadobudne novú podobu.
 
Ďalšie spoločné rokovanie predstaviteľov poľnohospodárskych komôr V-4 sa preto uskutoční 30. – 31. 03. 2017 v Bratislave, a to aj vďaka významnej podpore Medzinárodného Vyšehradského Fondu.
 
Nakoľko je budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky jednou z najhorúcejších tém, na rokovanie V-4 boli prizvaní aj zástupcovia tzv. „nových členských štátov“, ktorí do Európskej únie vstupovali v rovnakom období ako Slovenská republika a na vlastnej koži cítia dvojkoľajnosť aktuálnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Pozvanie sa rozhodli prijať zástupcovia litovskej, estónskej a chorvátskej poľnohospodárskej komory. Hlas agropotravinárov vo vyšehradskom regióne tak bude podporený  ďalšími zástupcami z nových členských krajín, ktorí majú podobné problémy aj názory na ich riešenia.
Výstupy z rokovania budú prezentované za účasti vládnych predstaviteľov a zástupcov veľvyslanectiev V-4 krajín médiám na spoločnej tlačovej konferencii a budú predstavené aj príslušným národným aj európskym vládnym činiteľom.
 
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo stále nemá v našej spoločnosti postavenie, aké by si zaslúžilo. Len spájaním síl je možné zvýšiť povedomie o dôležitosti tohto sektora, pridanej hodnote, ktorú prináša  a o postavení poľnohospodárov a potravinárov, teda ľudí, ktorí ho tvoria.
 
Partneri V-4 spolupráce na úrovni agropotravinárskej samosprávy:
 
Česká republika – Agrárna komora Českej republiky – AKČR
 
Poľsko – Národný výbor poľnohospodárskych komôr - KRIR
 
Maďarsko – Maďarská agrárna komora  - NAK
 
Slovensko – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora – SPPK
 
Hostia, ktorí prijali pozvanie na rozšírené zasadanie V-4:
 
Litva – Litovská poľnohospodárska komora
Estónsko – Estónska poľnohospodárska a obchodná komora
Chorvátsko – Chorvátska poľnohospodárska komora

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce