Európska komisia bude presadzovať „stropovanie priamych platieb“

Pri príprave dnešnej politiky sa pred piatimi rokmi poľnohospodári bránili tzv. stropovaniu, teda „zabetónovaniu“ platieb alebo stanoveniu najvyššieho limitu na poskytovanie platieb. V novej politike stropovanie, teda obmedzenie výšky finančných prostriedkov, ktoré bude môcť získať poľnohospodár (v Európe farmár), bude.
 
 
Túto a ďalšie informácie si vypočuli prítomní členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na rokovaní skupiny pod názvom Farmárska kategória v utorok 11. apríla 2017 popoludní, keď sa na rokovaní podľa programu zúčastnil aj eurokomisár zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan.
 
Vystúpenie eurokomisára
 
Phil Hogan je veľmi dobrý rečník, čo mali možnosť skonštatovať aj prítomní členovia EHSV. Na zasadnutí skupiny Farmárska kategória bola hlavnou témou Spoločná poľnohospodárska politika. Keďže sa intenzívne medzi poľnohospodármi o nej hovorí, bol na zasadnutie prizvaný aj ten najpovolanejší, teda eurokomisár zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Vo svojom vystúpení najskôr upozornil na správu, zverejnenú v novembri 2016. Zdôraznil, že musia byť v dodávateľskom reťazci zabezpečené spravodlivé ceny pre každý článok reťazca, a teda aj pre poľnohospodárov. Do novej politiky určenej pre poľnohospodárov chce (a aj musí) byť zapracovaný výsledok rokovaní z Paríža (COP21), ale aj trvaloudržateľné ciele z Agendy 2030. Spoločná poľnohospodárska politika musí zachovať farmy v Európskej únii, ale aj systém farmárčenia (teda naďalej bude podporovaný systém fariem v EÚ a vzorom nebude USA zo svojimi farmami). V SPP po roku 2020 bude výrazne podporovaná mladá generácia. Činnosť poľnohospodárov bude považovaná za službu pre verejnosť (teda ide o poskytovanie verejných statkov). Eurokomisár však potvrdil, že stropovanie v novej politike bude, zatiaľ je „v hre“ strop 100 000 EUR, čo však nie je konečné číslo. Dôvodom zavedenia stropovania, bol podľa Phila Hogana fakt, že iba 20 % fariem v EÚ poberá až 80 % podpôr (myslel tým sumu, teda objem peňazí z celkového rozpočtu vyčleneného na poľnohospodárstvo). Nie je však uvádzané, akú produkciu tieto farmy predstavujú resp. dodávajú a trh. Zdôraznil, že vzhľadom na prebiehajúc Brexit, nie je reálne, aby bolo do poľnohospodárstva v novom rozpočet vyčlenený vyšší objem finančných prostriedkov. Nová SPP by mala zaviesť nové opatrenia a prevziať zo súčasného systému tie, ktoré sa v EÚ uplatňovali a boli pozitívne vnímané.
 
Diskusia
 
V rámci diskusie sa členovia pýtali eurokomisára na skutočnosti, ktoré sú pre sektor dôležité. Eurokomisár zdôraznil, že nikdy nebude dostatok peňazí v rozpočte a  vždy budú peniaze chýbať, je však potrebné, aby poľnohospodári mysleli dopredu, ako získať dostatočný objem financií resp. ako ich využiť. Politika bude naďalej zameraná na trh, bude využívať trhové opatrenia, ale mala by využívať aj heždové fondy, či systém financovania prostredníctvom Európskej investičnej banky. Naďalej by mali zostať zachované piliere súčasnej politiky.
 
Záver
 
Je rok 2017, nová politika bude prechádzať prípravou na rok 2020. Už na začiatku júla (pravdepodobne 7.7.2017) bude generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo organizovať konferenciu, kde budú prezentované výsledky dotazníkového prieskumu. Eurokomisár však chce riešiť aj migráciu, či zamestnanosť na farmách. Phil Hogan zdôraznil, že je potrebné migrantom pomáhať v ich domovských krajinách. Nová SPP bude teda výzvou. A my Vás budeme o nich informovať.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN