Národný potravinový katalóg

Pracovníci v 30-tich kontaktných bodoch už od polovice augusta aktívne vyhľadávajú tých potravinárov, ktorí majú záujem zapojiť sa do Národného potravinového katalógu.
 
 
Sú to kontaktné miesta, ktoré vytvorili regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory a zástupcovia niektorých potravinárskych zväzov.
 
Aktuálne už kontaktné body zabezpečujú distribúciu informácií o projekte potenciálnym dodávateľom do Národného potravinového katalógu. Zároveň poskytujú pomocnú ruku pri zápise dodávateľov do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie ÚVO.
 
Štart počas Agrokomplexu
 
Oficiálny štart Národného potravinového katalógu, jednoduchého nákupu kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov, spustilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR symbolicky počas výstavy Agrokomplex v Nitre 18. augusta.
 
Ide o unikátny elektronický nástroj verejného obstarávania. „Dlhodobou prioritou nášho rezortu je podpora kvalitných, čerstvých a bezpečných potravín. A to nielen v domácnostiach, ale aj v školách, v štátnych inštitúciách či u vojakov,“ povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Katalóg môže slúžiť tiež všetkým, ktorí majú záujem nakupovať kvalitné potraviny, najmä od regionálnych výrobcov potravín, napriek tomu, že nenakupujú z verejných zdrojov.
 
Obstarávatelia si budú môcť nakúpiť pestrú paletu potravín s vysokými kritériami bezpečnosti, kvality a výživovej hodnoty, ktoré si budú môcť pohodlne, flexibilne a priamo objednávať v požadovanom množstve a frekvencii. To všetko bez zbytočnej administratívy. NPK zabezpečí zvýšenie podielu čerstvých potravín, teda potravín bez vysokého podielu konzervačných látok. Lokálnym producentom prinesie možnosť uchádzať sa o zákazky financované z verejných zdrojov. V neposlednom rade, katalóg bude mať významný environmentálny prínos pre zníženie odpadového zaťaženia a najmä zníženie uhlíkovej stopy.
 
"V rámci našich regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr a potravinárskych zväzov sa v rámci NPK vytvorí 30 kontaktných miest po celom Slovensku. Budeme vyhľadávať čo najväčší počet výrobcov potravín, ktorí vstúpia do NPK. Vnímame ho ako ďalší odbytový kanál, vďaka ktorému budú môcť slovenskí poľnohospodári a potravinári ponúkať svoje zdravé výrobky do školských jedální, do nemocníc, väzníc či organizácií patriacich pod jednotlivé ministerstvá v rámci verejného stravovania," uviedol Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
 
O Národnom potravinovom katalógu aj počas diskusného stola
 
Téma Národného potravinového katalógu bola aj témou diskusného Okrúhleho stola, ktorý sa uskutočnil počas Agrokomplexu hneď dve hodiny po tlačovej besede. Zúčastnili sa ho riaditeľka Výskumného ústavu potravinárskeho Zuzana Nouzovská, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Dušan Janíček a výkonný riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár. 
 
„SPPK už dlhodobo hovorí o tom, že potrebujeme mať tretí odbytový kanál. Vidíme, aký je zdravotný stav obyvateľstva. Každá snaha o zlepšenie aj cez zlepšenie verejného stravovania by bola žiaduca. Navyše podiel slovenských potravín je necelých 40% a v sektore vereného stravovania je to ešte horšie,“ uviedol pred publikom D. Janíček.
 
Podľa potravinárov treba v úvodnej fáze rozbehnúť aj masívnu informačnú kampaň, vďaka ktorej sa o výhodách NPK dozvedia nielen samotní výrobcovia potravín, ale aj spotrebitelia /medzi nimi aj rodičia žiakov v školách/ a hlavne vedúce jedální.  
 
Výkonný riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár hovorí, že treba rozbehnúť aj cestu verejnej osvety. "Konečný konzument musí zatlačiť na verejné stravovacie zariadenia alebo aj na obce, aby oni sami tlačili na verejných obstarávateľov – zamestnancov v jedálňach, aby nakupovali práve lokálne potraviny prostredníctvom Národného potravinového katalógu."
 
"Národný potravinový katalóg je obstarávací nástroj, ktorý prvýkrát v histórii verejného obstarávania na Slovensku určí presný a komplexný opis potraviny. Sme presvedčení, že správny opis potravín pomocou komplexného formulára zlepší kvalitu potravín, ktoré sa za verejné financie dostávajú do verejného stravovania. Národný katalóg je postavený na súčasne platných 30 vyhláškach. Dodávať potraviny do NPK bude môcť ten, kto je registrovaný a schválený pod úradnou kontrolou. Je to katalóg postavený na legislatívnom základe,“ doplnila Zuzana Nouzovská, riaditeľka Výskumného ústavu potravinárskeho.
 
Základné informácie ku katalógu sú k dispozícii na internetovej stránke www.npkinfo.sk, kde nájdete aj zoznam kontaktných bodov. Od pondelka 21. 8. 2017 sa spustilo aj call centrum na čísle 0800 700 706, záujemcovia môžu využiť aj e-mailovú podporu [email protected].

                    

Článok bol uverejnený v Roľníckych novinách 30. augusta 2017.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN