SPPK sa spolupodieľa na príprave Národného potravinového katalógu

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa aktívne spolupodieľa na novom systéme, ktorý má do verejného stravovania priniesť kvalitné regionálne potraviny.
 
Cieľom Národného potravinového katalógu je v rámci školských či závodných jedální ponúkať zdravé, regionálne slovenské potraviny, čím sa práve regionálni výrobcovia dostanú so svojimi produktami bližšie k spotrebiteľovi.
 
Národný potravinový katalóg (NPK) ponúkne verejným obstarávateľom, ktorí nakupujú  potraviny za štátne zdroje, čerstvé produkty vo vysokej kvalite s garantovanými výživovými hodnotami, vysokou flexibilitou dodávok a za primerané ceny.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) v týchto dňoch intenzívne pracuje na definitívnej podobe  zavedenia NPK do praxe, pričom úzko spolupracuje  s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a ďalšími orgánmi štátnej správy a poľnohospodárskej samosprávy. V praxi  to znamená, že NPK bude poskytovať služby elektronického predkladania v sortimente potravín obstaraných ministerstvom pôdohospodárstva  s dynamickým výstupom v podobe NPK, ktorý bude kumulovať všetky ponuky kvalitných produktov od regionálnych dodávateľov.
 
Kontaktné centrá
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zabezpečuje procesy zavedenia NPK do praxe: vytvorí kontaktné centrá NPK,  pripraví komunikačné a marketingové materiály a produkčné podklady. Navrhne logá a dizajn, vypracuje školiace materiály, zabezpečí školenia a vytvorí informačný web.
 
Samotné kontaktné centrá sa vytvoria na celom Slovensku. Prostredníctvom vyškolených poradcov budú poskytovať širokej verejnosti, podnikateľským a stravovacím subjektom informácie o projekte, budú objasňovať jednotlivé kroky, avizovať blížiace sa termíny, navrhovať optimálne postupy, motivovať a prispievať k príprave dokumentácie a podkladov pri regrutácií dodávateľov do Zoznamu hospodárskych subjektov v rámci NPK.
 
Do štruktúry NPK sú zahrnuté skupiny komodít a potravinárskych výrobkov, ktoré sú najdôležitejšie pre slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Ide napríklad o kategóriu hydiny, mlieka, vajec, mliečnych a mäsových výrobkov, pekárenských a mlynárskych výrobkov, cukru, medu, nápojov, ovocia a zeleniny v čerstvom a spracovanom stave, tukov a olejov. Aktualizovať sa bude na základe mesačných, kvartálnych a ročných termínov.
 
Dôraz na cenu a kvalitu
 
Jednou z podmienok kvalifikácie potravinovej komodity a výrobkov do NPK je cena, ktorú vygeneruje súťaž. Pre jednotlivé komodity budú na základe počtu prihlásených uchádzačov vylúčené najvyššie a najnižšie ceny a následne sa vypočíta priemer cien rovnakých potravín. Do NPK vstúpia také potraviny, ktoré splnia stanovenú odchýlku (odchýlka môže byť pre rôzne druhy potravín rôzna). Druhou, nie menej dôležitou podmienkou kvalifikácie, je kvalita potraviny, ktorá je daná platnými legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky. Medzi všeobecné podmienky vstupu podnikateľských subjektov do NPK patrí: povinná registrácia do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona, oprávnenie na výkon podnikania v danej oblasti na území SR, potvrdenie o schválení prevádzky ako prevádzkovateľa potravinárskeho podniku v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, preukázanie certifikácie garancie vysokej kvality a plnenie si povinností vo vzťahu k štátu a územnej samospráve.
 
Z NPK si bude potraviny vyberať  hlavná cieľová skupina spotrebiteľov, ako sú školské jedálne v materských, základných a stredných školách, ako aj štátne nemocnice, armáda, ústavy na výkon trestu, policajný zbor či inštitúcie štátnej a verejnej správy.
 
Zvýšené dodávanie slovenských potravín v regiónoch prispeje ku skráteniu dodávateľského reťazca a umožní lokálnym producentom potravín a poľnohospodárskych výrobkov uchádzať sa priamo o zákazky z verejných zdrojov. Spotrebitelia budú môcť konzumovať kvalitné a čerstvé regionálne potraviny a zároveň sa zníži aj záťaž na životné prostredie a to rešpektovaním vzdialeností a skrátením logistických trás. V neposlednom rade Národný potravinový katalóg zohľadňuje tiež povinnosť elektronizácie procesov verejného obstarávania najneskôr do októbra 2018.
 
Článok bol uverejnený v Roľníckych novinách 26. júla 2017.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN