O SPP vo Varšave

O budúcej SPP sa diskutovalo aj vo Varšave. Spoločnému zasadnutiu predstaviteľov agrárnych komôr krajín V4 predchádzalo 1. stretnutie  krajín „Three Seas Region“. Jeho hlavnou myšlienkou je podpora bezpečnosti potravín a trvalo udržateľného poľnohospodárstva v Európe spôsobom, ktorý neohrozuje práva krajín chrániť a rozvíjať vlastnú poľnohospodársku politiku, zohľadňujúc potreby svojich občanov. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia agrárnych samospráv dvanástich  krajín nášho regiónu a to Rakúska, Bulharska, Estónska, Slovenskej a Českej republiky, Lotyšska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Poľska, Litvy a Rumunska. Konferenciu zahájil Mariusz Migas z DG AGRI a odprezentoval vydané Oznámenie Európskej komisie (EK) k pripravovanej SPP. Z následnej diskusie medzi prítomnými krajinami vyplynulo, že budovanie stabilnej a silnej poľnohospodárskej politiky musí byť založené na evolučnom princípe a  stabilných vedeckých  a inovačných plánoch. „Budúca SPP nesmie byť „dvojrýchlostná“ – zvýhodňujúca  staršie členské štáty, ale musí vytvárať rovnaké podmienky na hospodárenie pre všetkých,“ uviedol Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory vo svojom vystúpení. V rozhovore pre poľské médiá dodal: „Bratislavská deklarácia vystihuje všetko, čo je potrebné v rámci pripravovanej SPP zmeniť“.
 
 
Deklaráciami s prepojením na SPP
Ako prejav spolupatričnosti komôr pri tvorbe  trvalo udržateľného poľnohospodárstva bola podpísaná Varšavská deklarácia, ktorá odkazuje na ciele Organizácie spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji ( Agenda  - 2030), najmä na cieľ č. 2, v ktorom je jednou z kľúčových činností zabezpečenie udržateľných systémov výroby potravín a zavedenie pružných poľnohospodárskych postupov, ktoré zvyšujú produktivitu a produkciu.
 
Predseda SPPK Milan Semančík opäť využil prítomnosť krajín na konferencii a otvoril debatu s cieľom, aby sa k Bratislavskej deklarácii svojím podpisom pripojili ďalšie krajiny. Je pravdepodobné, že v blízkej dobe bude za týmto silným dokumentom, obohacujúcim požiadavky agropotravinárskeho sektora v rámci budúcej SPP, stáť už 11 členských krajín EÚ, vrátane Slovinska, Lotyška a Rumunska. Naďalej sa tak darí z pozície SPPK presadzovať silnú a  nezávislú poľnohospodársku politiku v rámci EÚ.
 
 
Zasadanie V4
Druhý deň sa uskutočnilo 68. stretnutie zástupcov agrárnych komôr krajín V4. Aj tu bola hlavnou témou stretnutia diskusia o budúcnosti SPP po roku 2020 po zverejnení  Oznámenia EK o modernizácii a zjednodušení SPP. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V4 považujú toto oznámenie za priebežnú koncepciu budúcich legislatívnych riešení. Prítomní sa vzájomne zhodli na tom, že je nevyhnutné priamymi platbami podporiť špecializovanú  a živočíšnu výrobu.
 
Ďalšie spoločné stretnutie poľnohospodárskych samospráv krajín V4 sa uskutoční 1. – 2. marca 2018 a hosťujúcou krajinou bude Slovensko. Počas tohto stretnutia rozšíreného zasadnutia krajín V4 sa bude konať 1. marca 2018 v Nitre medzinárodná konferencia k SPP po roku 2020. 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce