Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až december 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až december 2017 bolo pasívne v objeme 1 401,8 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 124,3 mil. EUR /9,7 %/.
 
Ilustračný obrázok
 
Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 39,3 %, u tukov a olejov o 29,7 % a u potravín, nápojov a tabaku o 0,6 %. Zníženie záporného salda nastalo pri rastlinných výrobkoch o 29,9 %.
 
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až decembri 2017 bol v objeme 4 238 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 3,3 % vyšší. Nižší dovoz bol v januári až decembri 2017 oproti tomu istému obdobiu v roku 2016 zaznamenaný v odvetví tukov a olejov o 14,7 % a pri rastlinných výrobkoch o 3,7 %. Vyšší dovoz bol v sledovanom období zaznamenaný pri živočíšnych výrobkoch o 17 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 2,5 %.
 
V januári až decembri 2017 sa vyviezlo agropotravinárskych výrobkov v celkovej hodnote 2 836,2 mil. EUR, pri medziročnom zvýšení o 0,3 %. Najviac sa v medziročnom porovnaní znížil vývoz tukov a olejov o 40,1 %, nižší bol aj vývoz rastlinných výrobkov o 1,5 %. Medziročne sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 4,9 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku o 3,9 %.
 
DOVOZ v mil. EUR
 
Odvetvie
I.- XII. 2017
I.- XII. 2016
index 2017/2016
Živočíšne výrobky
1 041,50
889,8
117
Rastlinné výrobky
1 012,10
1 051,30
96,3
Tuky, oleje, vosky
163,8
192,1
85,3
Potraviny, nápoje, tabak
2 020,60
1 971,10
102,5
Spolu
4 238,00
4 104,30
103,3
 
VÝVOZ v mil. EUR
 
Odvetvie
I.- XII. 2017
I.- XII. 2016
index 2017/2016
Živočíšne výrobky
602,7
574,8
104,9
Rastlinné výrobky
954
968,4
98,5
Tuky, oleje, vosky
73,3
122,3
59,9
Potraviny, nápoje, tabak
1 206,20
1 161,30
103,9
Spolu
2 836,20
2 826,80
100,3
 
SALDO v mil. EUR
 
Odvetvie
I.- XII. 2017
I.- XII. 2016
rozdiel 2017/2016
Živočíšne výrobky
-438,8
-315
-123,8
Rastlinné výrobky
-58,1
-82,9
24,8
Tuky, oleje, vosky
-90,5
-69,8
-20,7
Potraviny, nápoje, tabak
-814,4
-809,8
-4,6
Spolu
-1 401,80
-1 277,50
-124,3
 
Zdroj: ŠÚ SR /predbežné údaje, 9.3.2018/
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN