Podpory na zakladanie biopásov

pýtali sme sa za vás
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa na základe podnetov svojich členov detailne zaoberá problematikou poľnohospodárstva a ochrany prírody.
 
 
Prinášame Vám informáciu, aké sú podmienky poskytovania podpory na zakladanie biopásov.
 
V podmienkach Slovenskej republiky je vytváranie biopásov podporované na základe § 15 písm. d) Nariadenia vlády SR č. 75/2015 (ďalej len „NV SR č. 75/2015“) ako „multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde (ďalej len „multifunkčné pásy”).
 
Podľa § 24 písm. a) NV SR č. 75/2015 je žiadateľ v prípade žiadosti na operáciu BIOPÁSY povinný plniť okrem iných aj tieto podmienky:
 
a) každoročne počas trvania záväzku vytvoriť biopás osiatím stanovenou zmesou osiva, so stanovenými rozmermi dĺžky a šírky vytvoreného biopásu a to: šírka najmenej 6 m a dĺžka najmenej 200 m. Podmienkou je, že plocha osiateho biopásu nesmie presiahnuť jednu tretinu pôdneho bloku, na ktorom je multifunkčný pás osiaty,
b) každoročne zabezpečiť výsev multifunkčných pásov do konca apríla, pričom ich umiestnenie sa môže každý rok meniť,
c) nepoužívať na multifunkčných pásoch chemické prípravky na ochranu rastlín ani minerálne hnojivá,
d) multifunkčné pásy nekosiť počas celého roka, a najneskôr do začiatku vegetačného obdobia nasledujúceho roku ich zapraviť do pôdy.
 
Zloženie zmesi osiva je uvedené v prílohe č. 16 k NV SR č. 75/2015. Zmes osiva musí obsahovať najmenej sedem druhov rastlín v pomere 55 % ďatelinovín (najmenej tri druhy), 20 % až 25 % bylín (najmenej dva druhy) a 15 % až 20 % plodín (najmenej dva druhy), pričom zastúpenie facélie nesmie byť vyššie ako 3 % zmesi. Zmes osiva musí mať výsevok približne 12 kg/ha.
 
Dôvody nízkeho záujmu o tento typ podpory sú nasledovné:
 
1. Nízka podpora. Preto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo 27. marca 2018 oznámenie o zvýšení podpory na multifunkčné okraje polí na úroveň 482,20 eur/ha. Pôvodná výška podpory bola 350,00 eur/ha.
2. Problémové zloženie používaných miešaniek.
3. Problémové zakresľovanie pri podávaní žiadostí.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce