Strážny pes obchodovania s potravinami potrebuje záplatu

Článok s takýmto názvom bol uverejnený vo forme diskusie v denníku The Irish Times, 13. mája 2010. Autor, Michael Oregan predstavil názory a stanoviská ministra obchodu Batt O´Keefeho a hovorcu Labouristov Willie Penrosea.

          Podľa O´Keefeho, nový orgán pre konkurenciu dozerajúci nad obchodom s potravinami bude mať právomoci preskúmať skutkový stav a zabaviť dokumenty.
          „Vláda uznáva, že je dôležité zabezpečiť existenciu férovej rovnováhy medzi rôznymi aktérmi v sektore potravinárskeho tovaru, osobitne vzhľadom na jeho význam pre národné hospodárstvo. Nový vládny program obsahuje špecifické záväzky na implementáciu etického kódexu v podnikaní v sektore potravinárskeho tovaru so zámerom dosiahnuť férové obchodné vzťahy medzi malopredajcami a ich dodávateľmi. Obsahuje tiež záväzok monitorovať pokrok dosiahnutý pomocou kódexu a v prípade nutnosti ho urobiť záväzným“.
          Ako dodal „vláda chce zabezpečiť vyššiu účinnosť kódexu pomocou legislatívnej zmeny, ku ktorej má dôjsť koncom tohto roku a to vykonaním zlúčenia Národnej Spotrebiteľskej Agentúry a Úradu na ochranu konkurencie“.
          Pán O´Keefe povedal, že zavedením kódexu by sa mala dosiahnuť rovnováha, pričom sa zohľadnia záujmy zainteresovaných strán vrátane spotrebiteľov. Zároveň sa musí zabezpečiť, aby sa nebránilo dosiahnutiu nižších cien. Dodal, že menoval pána John Traversa, aby bol koordinátorom zainteresovaných strán pri vypracovaní dobrovoľného kódexu.

          Pán Willie Penrose sa spýtal, či je férové ak niektoré obchodné spoločnosti zneužívajú svoje silné alebo dominantné postavenie v potravinárskom sektore v rámci svojich podnikateľských vzťahoch, alebo transakciách.
          Ako dodal „existuje nespochybniteľná silová nerovnováha vo vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a ich dodávateľmi potravín, ktorá vedie k uplatňovaniu neférových praktík“. Pán Willie Penrose ďalej povedal, že veľkí aktéri požadujú zaplatenie nehoráznych súm za „privilégium“ dostať výrobok na pult supermarketov. Toto je zlé pre farmárov i pre spotrebiteľov.

          Pán O´Keefe odpovedal, že Zákon o konkurencii z roku 2006 zakazuje malopredajcom, aby nútili dodávateľov k takýmto platbám. Je ale dôležité zdôrazniť, že doteraz sa nikto nesťažoval, že by ho nejaká skupina nútila k platbe alebo k niečomu inému, čo je zakázané týmto zákonom

          Pán Willie Penrose navrhol, aby Úrad pre konkurenciu vykonal vyšetrovanie, tak ako sa to stalo v Spojenom kráľovstve.

          Pán O´Keefe povedal, že vláda verí v dosiahnutie férovej rovnováhy medzi zainteresovanými stranami prostredníctvom dobrovoľného kódexu a interakciami medzi oboma stranami.
 

RNDr. Igor Šarmír, PhD.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce