Veľkodistribúciu vo Francúzsku vyzvali, aby upravila svoje praktiky voči malým a stredným podnikom

Sú veľké obchodné reťazce „stroje na drvenie malých a stredných podnikov“ ako to vyplýva z vyhlásení niektorých malých podnikateľov? Catherine Vautrin, predsedníčka Vyšetrovacej komisie obchodných praktík (CEPC) od 20. januára 2010, po úmrtí svojho predchodcu Jean-Paul Charié, chce ukončiť uplatňovanie niektorých praktík na ktoré pred rokom upozornila Národná asociácia potravinárskeho priemyslu (ANIA). Inkriminované boli vzťahy medzi malými a strednými podnikmi na jednej strane a obchodnými reťazcami na strane druhej pokiaľ ide o komercializáciu vlastných značiek obchodných reťazcov.

Význam týchto výrobkov, ktoré sú na 57% vyrábané práve malými a strednými podnikmi, neustále narastá: medzi rokmi 1993 a 2008 sa ich podiel na trhu zdvojnásobil a to zo 17% na 34%. Pred tým ako sa dostanú na pult, je ich výroba predmetom písomnej zmluvy podpísanej zástupcami dodávateľskej potravinárskej spoločnosti a obchodného reťazca...

Podľa pani Rachel Blumel z ANIA, „boli i za týchto okolností zistené niektoré anomálie a „nejasnosti“.

Obchodníci takto niekedy fakturujú svojim dodávateľom „vlastných značiek“ poplatky za „obchodnú spoluprácu“. Inak povedané, obchodné reťazce si nechávajú zaplatiť od dodávateľa napr. za „zviditeľnenie“ príslušného tovaru na pulte. Je to vrchol nehoráznosti, pretože tieto výrobky nie sú, na základe definície, označené značkou dodávateľa, ale obchodného reťazca.

V SLABEJ POZÍCII

Niektoré zmluvy na výrobu vlastných značiek sa tiež uzatvárajú iba na jeden rok. Z pohľadu malých dodávateľov je to veľmi krátke obdobie na amortizáciu nevyhnutných investícií. Napokon ANIA chce zabezpečiť, aby malé potravinárske podniky, ktoré voči nadnárodným obchodným reťazcom často ťahajú za kratší koniec, mali zaistenú ochranu svojho know-how, tak aby sa v krajnom prípade veľkodistribúcia nemohla zmocniť niektorých z ich receptov.

V záujme nápravy alebo vyhnutia sa uvedeným nekalým praktikám, pani Vautrin navrhla v stredu 7. júla „sedem dobrých praktík“, ktoré odporúča CEPC. Ide najmä o podporenie podpísania viacročných zmlúv, o zakázanie fakturovania dodávateľom „zviditeľnenia“ vlastných značiek alebo o presnejšie zadefinovanie podrobností partnerstva medzi dvomi signatármi.

Iba o jednom bode, ktorý určite nie je najmenej významný, sa ešte nehovorilo: o ochrane know-how, ktorá sa týka výrobcov, ale i obchodníkov. Pretože bol tento bod považovaný za komplexnejší, bude po preskúmaní príslušnej judikatúry predmetom novej správy.

„VÝZNAMNÉ NEROVNOVÁHY“

Odporúčania CEPCu nie sú zákonom. Ale sektor obchodu, zastúpený pánom Jérôme Bédier, prezidentom Federácie obchodných a distribučných spoločností, sa už zaviazal, že sa budú uplatňovať. ANIA, aby sa presvedčila, že tomu tak naozaj bude, plánuje vykonávať pravidelné kontroly aktuálnej situácie.

V kontexte napätých vzťahov medzi veľkodistribúciou potravín a potravinármi potvrdila pani Vautrin svoju úlohu arbitra. Práca CEPC bude ale určite serióznejšia po ukončení dovolenkového obdobia. Komisia uzavrie veľmi očakávané vyšetrovanie „obchodných plánov“, ktoré zahrňujú i tarifné zmluvy uzatvorené každý rok medzi obchodnými reťazcami a ich dodávateľmi potravín.

Podľa pani Vautrin, je naliehavé urobiť poriadok v tejto oblasti. Komisia má podozrenie, že uzatvorené zmluvy sú „výrazne nevyvážené“ – inak povedané, že dochádza k zneužitiu sily buď jednou alebo druhou stranou. Niektoré závažné problémy už boli uvedené v žalobách podaných v októbri 2010 štátnym tajomníkom pre obchod pánom Hervé Novelli voči deviatim obchodným systémom (Carrefour, Casino, Auchan, Leclerc, Cora, Syst?me U, Intermarché, Castorama et Darty).

- Rozsudky budú väčšinou vynesené v priebehu septembra tohto roku. „Samozrejme, že preštudujeme závery sudcov a budeme sa nimi inšpirovať“ informovala pani Vautrin, rozhodnutá, aby v zmluvách na rok 2011 sa už nevyskytovali žiadne deformácie.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce