Úprava v súčasnosti platných maximálnych limitov pre rezíduá fosfonátov draslíka v určitých bobuliach a drobnom ovocí

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal vedecké stanovisko k úprave v súčasnosti platných maximálnych limitov pre rezíduá fosfonátov draslíka v určitých bobuliach a drobnom ovocí.
 
Žiadosť LTZ Augustenberg na zmenu súčasne platných maximálnych limitov rezíduí (MRLs) pre fosfonáty draslíka ako aktívnej látky v malinách, černiciach, ríbezliach, čučoriedkach, egrešoch a bazových bobuliach bola zaslaná v súlade s článkom 6, nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušnému úradu v Nemecku. Dáta zaslané s cieľom podporiť predmet žiadosti sa ukázali byť postačujúcimi k vypracovaniu návrhov hodnôt MRL pre všetky plodiny, ktorých sa táto žiadosť týka. Analytické metódy vhodné pre účely kontroly rezíduí fosfonátov draslíka v rastlinnom materiáli z rastlín, ktorých sa používanie fosfonátov draslíka týka, sú dostupnými metódami.
 
Úrad EFSA dospel na základe výsledkov z hodnotenia rizika k záveru, že navrhovaný spôsob používania fosfonátov draslíka pri ošetrovaní malín, černíc, ríbezlí, čučoriedok, egrešov a bazových bobúľ nepovedie k prekročeniu expozície spotrebiteľa, ktorá by bola vyššia ako referenčné toxikologické hodnoty. V spojitosti s navrhovaným používaním preto nie je výskyt rizika pre zdravie spotrebiteľov pravdepodobný.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce