Stanovisko EFSA k súčasným hodnotám MRL pre pendimethalin po prehodnotení potvrdzujúcich údajov podľa článku 12

Žiadateľ BASF Agro BV požiadal príslušný kompetentný úrad v Holandsku o posúdenie potvrdzujúcich údajov, ktoré boli identifikované ako „not available“ pre pendimethalin v rámci preskúmania maximálnej hladiny rezíduí (MRL) podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. Na riešenie chýbajúcich dát boli predložené dodatočné výsledky týkajúce sa reziduálnych skúšok na jahodách, cibule, cesnaku, paradajkách, paprike, uhorkách, artičokách, póre a repke. Doplnenie chýbajúcich dát považuje EFSA za uspokojivo riešené,  s výnimkou jahôd  (južná Európa). „Indoor use“ pre melónu už nie je podporovaný žiadateľom a RMS. EFSA aktualizoval svoje už predtým vykonané hodnotenie rizika pre pendimetalín a dospel k záveru, že je nepravdepodobné aby krátkodobý a dlhodobý príjem rezíduí vyplývajúci z použitia tejto účinnej látky na plodinách ošetrených v súlade s postupmi GLP, ktoré boli dostatočne podporené predloženými údajmi, predstavoval riziko pre zdravie spotrebiteľov.
 
Viac informácii nájdete na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:
Link na web EFSA – publikácia:
Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin:

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce