Stanovisko úradu EFSA k aktualizovanému preskúmaniu súčasných maximálnych hladín rezíduí imazalilu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 na základe nových toxikologických informácií

V súlade s článkom 43 Nariadenia EP a ER č. 396/2005 dostal EFSA od Európskej komisie mandát na poskytnutie dôvodového stanoviska k súčasným maximálnym hodnotám rezíduí (MRL) pre imazalil, ktoré boli zverejnené 05.09.2017 na základe nových informácií o toxicite metabolitov R014821, FK-772 a FK-284. EFSA neodvodil návrhy MRL z „post-harvest uses“ pre citrusové plody, jablká, hrušky, zemiaky, banány a melóny, pretože posúdenie toxikologických vlastností metabolitu R014821 (ktoré sa očakáva po aplikácii imazalilu po zbere) nebolo dokončené. Experti v oblasti riadenia rizika by mali byť informovaní o tom, že genotoxický potenciál metabolitu R014821 nebolo možné vylúčiť. Pre všetky tieto komodity nebolo možné prijať rozhodnutie o definícii rezíduí potrebné na vykonanie hodnotenia rizika. Pokiaľ ide o ostatné komodity chýbali niektoré informácie požadované regulačným rámcom. Z tohto dôvodu, aj keď sa nezistilo žiadne zjavné riziko pre spotrebiteľov, považuje sa toto hodnotenie zatiaľ za indikatívne a niektoré návrhy MRL odvodené od EFSA si stále vyžadujú ďalšie posúdenie manažérov rizík.
 
Link na web EFSA – publikácia:
Updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information:

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce