Stanovisko EFSA k súčasným hodnotám MRL pre cyazofamid po prehodnotení potvrdzujúcich údajov podľa článku 12

Žiadateľ ISK Biosciences Europe N.V požiadal príslušný kompetentný úrad vo Francúzsku o posúdenie potvrdzujúcich údajov, ktoré boli identifikované ako „not available“ pre cyazofamid v rámci preskúmania maximálnej hladiny rezíduí (MRL) podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. Na riešenie chýbajúcich dát boli predložené dodatočné výsledky týkajúce sa podmienok skladovania v chlade v prípade reziduálnych skúšok reportovaných na zemiaky, rajčiny a tekvicu s jedlou a nejedlou kôrou. Doplnenie chýbajúcich dát považuje EFSA za uspokojivo riešené. Poskytnuté nové informácie nevyžadujú revíziu hodnotenia rizika už vykonaného pre cyazofamid.
 
Viac informácii nájdete na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:
 
Link na web EFSA – publikácia:
 
Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid:
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce