Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa MRL pre látku teflubenzuron v grapefruite, mandarínkach a brokolici v prípade importu

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo UK ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti BASF Agro BV nastaviť tolerovateľné hodnoty importu pre aktívnu látku teflubenzuron v grapefruite, mandarínkach z Brazílie a brokolice z Paraguaja. Predložené údaje na podporu žiadosti boli na základe doterajších výsledkov dostatočné na odvodenie návrhov MRL pre grapefruit a brokolicu. MRL v prípade mandarinik  nie je v plnom súlade s usmernením EÚ pokiaľ ide o extrapoláciu MRL a návrh si vyžaduje ďalšie posúdenie manažérmi rizika. Na základe doterajších výsledkov hodnotenia rizika dospel úrad EFSA k záveru, že je nepravdepodobné aby krátkodobý príjem rezíduí vyplývajúci z použitia teflubenzuronu v súlade s dodržaním správnej poľnohospodárskej praxe predstavoval riziko pre zdravie spotrebiteľov.
 
Viac informácii nájdete v prílohe prípadne na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:
 
Link na web EFSA – publikácia:
 
Setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli:
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN