Verejná konzultácia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

Verejná konzultácia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) k návrhu vedeckého stanoviska ohľadom hodnotenia zdravotných rizík súvisiacich s prítomnosťou kyanogénnych glykozidov v iných potravinách ako sú surové marhuľové jadrá.
 
Návrh vedeckého stanoviska vypracoval Panel EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM).
 
Návrh vedeckého stanoviska sa zaoberá:
  • zhodnotením použiteľnosti akútnej referenčnej dávky (ARfD) stanovenej pre kyanid v surových marhuľových jadrách pre iné potraviny (obsahujúce kyanogénne glykozidy),
  • vyhodnotením významu chronických účinkov súvisiacich s expozíciou kyanogénnym glykozidom,
  • odhadmi akútnej a chronickej dietetickej expozície kyanogénnym glykozidom a posúdením rizík pre ľudské zdravie, ktoré súvisia s akútnou expozíciou kyanogénnym glykozidom.
 
Príloha A             Príloha C             
Príloha B              Príloha D
 
Ako predkladať pripomienky:
  • Pripomienky je potrebné predložiť najneskôr do 25. 1. 2019, a to prostredníctvom elektronického formulára (vo formulári je možné nahrať súbory podporujúce Vaše pripomienky – max. veľkosť 1 MB; väčšie súbory je potrebné zaslať e-mailom na [email protected]).
  • V pripomienkach je potrebné uviesť, ktorej strany a konkrétneho odseku sa týkajú.
Upozorňujeme, že na pripomienky nebude braný ohľad, ak:
  • budú podané po dátume uzávierky verejnej konzultácie;
  • budú predložené v inej forme ako je uvedené v pokynoch;
  • nebudú súvisieť s obsahom dokumentu;
  • budú obsahovať sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyhlásenia či materiály;
  • budú súvisieť s politikou alebo aspektmi riadenia rizika, ktoré sú mimo rozsahu činnosti úradu EFSA.
Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce