Riziká pre verejné zdravie – prenos parazitov potravinami

Vedecké stanovisko EFSA – Panelu BIOHAZ
 
Parazity sú významné patogény, ktoré môžu byť prenášané potravinami. Parazity majú zložité životné cykly a rôzne spôsoby prenosu. Pre parazitárne ochorenia je charakteristické dlhé obdobie bez príznakov po infikovaní jedinca parazitom. Z menovaných dôvodov je náročné posúdiť záťaž parazitárnych ochorení na verejné zdravie, ako aj dôležitosť rôznych ciest prenosu parazitov. Oblasť detekcie a diagnostiky parazitov a rozdiely v interpretácii predstavujú neustále výzvy.
 
Hodnotiace cvičenie (zamerané na Európu) využívalo na identifikáciu dôležitých parazitov v potravinách posudzovanie viacerých kritérií. Parazity zahrnuté do hodnotiaceho cvičenia nie sú v súčasnosti rutinne kontrolované v potravinách (Cryptosporidium spp., Toxoplasma gondii a Echinococcus spp). Infekcie spôsobené týmito parazitmi u ľudí či zvierat, alebo ich prítomnosť v potravinách, nepodlieha v členských štátoch povinnej notifikácii.
 
V predloženom vedeckom stanovisku sú skúmané súčasné metódy detekcie, identifikácia a sledovanie týchto parazitov v príslušných potravinách. Uvádza tiež review literatúry o cestách prenosu parazitov, skúma ich výskyt a perzistenciu v potravinách a tiež možné kontrolné opatrenia pre celý potravinový reťazec. 
 
Uvedené parazity sú značne rozdielne, no nie je dostupných dostatok dobre zavedených, štandardizovaných a validovaných metód, ktoré by mohli byť použité v celej škále potravín. Dlhé obdobie medzi infikovaním a vznikom klinických príznakov (od niekoľkých dní pre Cryptosporidium až po roky pre Echinococcus spp.) veľmi sťažuje určenie zdroja nákazy. Znalosti životného cyklu Echinoccocus granulosus u zvierat (vrátane psov a hospodárskych zvierat) však umožňujú kontrolu tohto parazita. V prípade Echinococcus multilocularis, ktorého životný cyklus prebieha u voľne žijúcich zvierat (líšky a hlodavce), by bola kontrola drahá a komplikovaná, ale mohla by sa dosiahnuť aspoň v cielených oblastiach, pre ktoré sa vyčlenia dostatočné zdroje.
 
Stanovisko popisuje kvantitatívne hodnotenie rizika pre Toxoplasma v mäse. Pre Toxoplasma gondii a Cryptosporidium ako fekálne kontaminanty však kvantitatívne hodnotenie rizika a stanovenie účinných kontrolných opatrení vyžaduje vývoj validovaných metód detekcie a konsenzus v protokoloch molekulárnej typizácie.
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce