Rok 2018 považujeme za prelomový

Zhodnotenie kľúčového roka 2018 a nastolenie priorít predstavilo novinárom vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na tlačovej besede 17. januára.
 
 
„Prvýkrát od vstupu do Európskej únie sme pocítili od spoločnosti a vlády, že agropotravinársky sektor sa skutočne stáva jednou z priorít národného hospodárstva. Na druhej strane sme aj my pochopili, že nemôžeme na verejnosti stále vytvárať obraz plačúcich poľnohospodárov a potravinárov. Aj my musíme niesť celospoločenskú zodpovednosť za to, ako vyzerá náš vidiek, potraviny, čo budú ďalšie generácie jesť, čo budú nakupovať a ako bude vyzerať potravinová vertikála na Slovensku“, uviedol predseda SPPK Emil Macho.
 
Najväčšia samosprávna organizácia v slovenskom agropotravinárskom sektore pozitívne hodnotí aj zmenu v samotnom vnímaní významu slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva verejnosťou a veľký záujem médií v roku 2018 o súvisiace témy. Je dôležité, aby sa o strategickom odvetví národného hospodárstva čoraz viac písalo a hovorilo, pretože aj takýmto spôsobom môžeme viac upriamiť pozornosť spotrebiteľa na čerstvé, domáce a bezpečné potraviny.
 
Bilancia roka 2018
 
Čo sa podarilo?
  1. Presadenie vyššej štátnej pomoci v štátnom rozpočte na rok 2019
  2. Podpora špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby v roku 2018 prostredníctvom zberu dát
  3. Projekt zelenej nafty 2019 ako systémovej pomoci
  4. Odškodnenie za sucho 2017
  5. Ďalšie základné školy zapojené do celoslovenského projektu Hovorme o jedle /výchova mladého spotrebiteľa/, v roku 2018 sa do tohto projektu SPPK zapojilo 452 základných škôl
  6. Členstvo SPPK v organizácii združujúcej európskych poľnohospodárov COPA COGECA
  7. Stretnutie s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi
 
 
Bilancia roka 2018 podľa šéfa najväčšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku jednoznačne vypovedá o tom, že vlaňajší rok bol prelomovým. Emil Macho zdôraznil, že sa urobili také opatrenia, ktoré sa roky v podmienkach Slovenskej republiky roky nediali.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora hovorí o odrazovom mostíku, vďaka ktorému sme naštartovali pozitívne zmeny v chlebovom odvetví. Pred slovenskými poľnohospodármi a potravinármi je však ešte množstvo ďalších úloh. Hovoríme napríklad o vytvorení systémového riadenia rizík v časoch rastúcich dopadov klimatických zmien /refundácia časti ročného poistenia a rizikový fond/, ale aj o systémovej podpore potravinárskeho priemyslu.
 
Priority roka 2019
 
Medzi najdôležitejšie priority roka patrí zabezpečenie takej štátnej pomoci, ktorá bude porovnateľná s úrovňou okolitých krajín a bude záväzná pre všetky vlády.
 
 
​Pozrite si krátky zostrih z tlačovej konferencie
 
 
Ďalšou oblasťou, ktorá si právom zasluhuje mimoriadnu pozornosť, je príprava Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Plán musia mať jednotlivé členské krajiny hotové do konca roka. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora bude na domácej pôde a aj v európskych štruktúrach intenzívne lobovať /aj prostredníctvom rokovaní na úrovni krajín V4, Krajín troch morí alebo organizácie COPA COGECA/ za presadenie dobrovoľného stropovania. „Pozitívne v tomto kontexte vyznievajú aj najnovšie vyjadrenie nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá sa vyslovila za stropovanie založené na dobrovoľnom princípe“, priblížil posun v tematike podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček.
 
„Mimoriadne podstatnou bude už zmienená téma podpory potravinárskeho priemyslu. Naša spoločnosť, spotrebitelia potrebujú bezpečné a čerstvé potraviny a bez modernizácie potravinárskeho priemyslu, moderných výrobných liniek bude zvyšovanie podielu slovenských potravín skutočne náročné“, naznačil podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora chce v krátkej dobe vyzvať všetky relevantné politické strany, aby tému agropotravinárstva dostatočne vnímali aj vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu a aby nominovali svojich budúcich novozvolených europoslancov do výboru pre poľnohospodárstvo. „Oficiálnymi listami chceme predsedom politických strán dať do pozornosti veľmi podstatný fakt, že 40% všetkých prostriedkov EÚ ide do poľnohospodárstva a potravinárstva. Je preto nutnosťou, aby sme mali v najvyšších európskych štruktúrach svojich zástupcov“, zdôraznil predseda Emil Macho.
 
Preč s nálepkou
 
Prioritou je mať v Rade Slovenského pozemkového fondu vlastného zástupcu slovenských poľnohospodárov, podporiť marketing a vzdelávanie spotrebiteľa. Všetky tieto aktivity majú spoločného menovateľa – odstrániť nálepku neustále sa sťažujúcich a plačúcich poľnohospodárov. Podstatné je priniesť na vidiek život a prácu pre ľudí a presvedčiť spotrebiteľov o opodstatnenosti slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.
 
 
 
Prínos pre spotrebiteľa
 
Vyššia konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárov a potravinárov na spoločnom trhu Európskej únie pre spotrebiteľov prinesie viaceré benefity. Hovoríme o vyššom množstve bezpečných a škandálmi nepoznačených slovenských potravín v obchodoch /podľa každoročných prieskumov SPPK sa podiel slovenských potravín na pultoch v obchodoch pohybuje na úrovni 40%, toto číslo musíme postupne zvýšiť/, o modernejších technológiách na výrobu bezpečných potravín či vyššej zamestnanosti na vidieku prostredníctvom živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby, ktoré si žiadajú práve ľudskú prácu. Väčší počet zvierat prinesie väčší podiel organickej hmoty v pôde a vyššiu schopnosť pôdy zadržiavať vodu vzhľadom na narastajúce klimatické zmeny. V neposlednom rade budú môcť spotrebitelia konzumovať bezpečné potraviny od overených dodávateľov v zariadeniach verejného a školského stravovania.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce