Stretnutie k hrabošom

Situácia s premnoženými hrabošmi sa nezmiernila. Aj naďalej poľnohospodári hovoria o výrazných škodách, ktoré im premnožené hlodavce spôsobujú.
 
 
Medzi najviac zasiahnuté oblasti patria najmä plochy v Trnavskom kraji. Na trnavskej tabuli nám viacerí poľnohospodári naďalej hlásia, že im premnožené hraboše zožrali značnú časť úrody. Dokonca máme aj takých poľnohospodárov, ktorým zničili polovicu a aj viac úrody pestovanej pšenice alebo jačmeňa. Kalamitná situácia je napríklad v oblasti Kočína alebo Dolného Lopašova.
 
Z informácií, ktoré nám poslali naši poľnohospodári, vyplýva, že hraboše sa už premiestňujú aj do porastov cukrovej repy alebo kukurice.
 
V súčasnosti môžu poľnohospodári používať na ochranu porastov pred hlodavcami prípravok Stutox-I. Prípravok môžu na základe platného povolenia používať do 31.8.2019. Ďalšie 2 rodenticídne prípravky sú zatiaľ v autorizačnom procese. Ich autorizáciou by sa zlepšili možnosti ochrany proti hrabošom.
 
 
Stretnutie zástupcov SPPK so zástupcami MPRV SR a ÚKSUPu
 
K  téme sa v týchto dňoch uskutočnilo stretnutie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho /ÚKSUP/. Ministerstvo a aj ÚKSUP potvrdilo, že problém s premnoženými hrabošmi je mimoriadne závažný. Spolu s SPPK budú hľadať riešenia, ktoré pomôžu zmierniť vysokú početnosť populácie hraboša. V prvom rade je to zabezpečenie dostupnosti rodenticídnych prípravkov ich autorizáciou alebo povolením už od konca augusta. Iné opatrenia  sa budú týkať napríklad aj väčšej starostlivosti o krajinu, konkrétne pravidelného kosenia porastov pri cestách či železničných násypoch.
 
 
Tento rok nie je prvým, kedy poľnohospodári počítajú straty na úrode spôsobené hrabošmi. Kalamitný rok bol aj v roku 2014, kedy hraboš poľný spôsobil významné škody na poľnohospodárskych kultúrach a opäť na území Trnavského kraja. Od roku 2015 preto Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Trnave začala v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre realizovať monitoring hraboša poľného. Na 3-4 lokalitách Trnavského kraja sa v pravidelných intervaloch zisťuje stav populácie a tým pádom sú poľnohospodári informovaní o možných blížiacich sa obdobiach premnoženia hraboša poľného.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora rovnako navrhuje, aby sa monitoring populácie hraboša vykonával na väčšej ploche a vo viacerých regiónoch, na základe ktorého budú poľnohospodári dopredu poznať, či sa blíži obdobie premnoženia tohto hlodavca a podľa toho budú vedieť adekvátne zareagovať. Ďalšou možnosťou, ako znížiť populáciu hraboša poľného, je biologická ochrana, teda využitie dravcov a sov. Na poliach alebo v ich blízkosti by sa postavilo viac hniezdnych polobúdok pre sovy a dravce. Ideálnymi druhmi, ktoré sa živia hrabošmi, sú sokol myšiar a myšiarka ušatá. Tie sú v našich podmienkach špecializované práve na lov hraboša poľného.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce