Mapujeme škody

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spustila rozsiahli monitoring škôd na poľnohospodárskych plodinách. Tohtoročné extrémy v podobe nestabilného počasia či premnožených škodcov si žiadajú poznať skutočný rozsah škôd na plodinách a rozlohu postihnutých oblastí. Už dnes je isté, že škody budú v miliónoch eur.
 
 
Tohtoročnú žatvu sprevádzalo leto plné extrémov na poli. Následky klimatických zmien ovplyvnili nielen množstvo a kvalitu pozbieraných plodín, ale samotné práce na poliach daždivé počasie prerušovalo a v niektorých regiónoch až príliš spomalilo.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto začala robiť rozsiahly monitoring škôd. Oslovila všetkých svojich 38 regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr, aby jej do 12. septembra zaslali požadované údaje. Monitoring sa týka škôd následkom ľadovca, sucha, hrabošov a poľovnej zveri.
 
Vo viacerých regiónoch Slovenska sa totiž v letných mesiacoch vyskytli búrky s krupobitím, ktoré spôsobili veľké škody na porastoch a na Zemplíne aj na skladoch. Počas žatvy ohrozovali úrodu požiare. Veľkú časť úrody zničila aj v tomto roku premnožená poľovná zver. Najmä na západnom Slovensku si na obilí pochutnávali hraboše a myši. Poškodené sú okrem pšenice, repky, jačmeňa aj ďalšie plodiny ako kukurica, slnečnica, cukrová repa.
 
 
 „Cieľom monitoringu nie je vyplakávanie poľnohospodárov nad každým výkyvom počasia. Chceme upozorniť na extréme situácie poľnohospodárstve. Následne sme pripravení na diskusiu so štátnymi inštitúciami a aj samotnými poľnohospodármi, ako v budúcnosti predchádzať negatívnym dopadom klimatických zmien v poľnohospodárstve“, uviedol predseda  Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
 
Len presnými podkladmi a údajmi za celé Slovensko budeme poznať presný rozsah poškodených plodín a ich výmeru. K dnešnému dňu (4. septembra) sú identifikované škody na tisíckach hektárov poľnohospodárskej pôdy a vyčíslené sú v miliónoch eur. Sumár prvotných údajov budeme poznať do 20. septembra.
 
SPPK vyzýva svojich členov, ale aj nečlenov, hospodáriacich na pôde, aby sa zapojili do monitorovania škôd. SPPK však zároveň upozorňuje poľnohospodárov, aby mali k dispozícii dokumentáciu (vrátane fotodokumentácie) ku vzniknutým škodám, pre prípad verifikácie týchto škôd zo strany príslušných inštitúcií.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN