Múka po tohtoročnej žatve nezlacnie

Tohtoročná žatva neprinesie zníženie odbytových cien múky. Znamená to, že mlynári ju nebudú predávať pekárom lacnejšie ako vlani. Navyše z obilia získajú naše mlyny o niečo menej múky a naopak viac otrúb, ktoré nevedia, kam predať.
 
 
Mlynský priemysel na Slovensku sa nachádza v zložitej ekonomickej situácii. V minulom roku sa vysoké ceny obilia a rast cien ďalších nákladových položiek (energie, mzdy, sociálne balíčky...) nepodarilo plne premietnuť  do predajných cien  mlynských výrobkov. Prejavilo sa to v tom, že celý mlynský priemysel vyprodukoval v roku 2018 stratu vyše 4 mil. eur. V strate boli všetky rozhodujúce podnikateľské subjekty mlynského výrobného odboru. Táto situácia sa po sebe opakuje už niekoľko rokov a je to neudržateľný stav. Po tohtoročnej žatve teda nemožno očakáva znižovanie odbytových cien mlynských výrobkov. Ekonomické prežitie mlynského priemyslu na Slovensku predpokladá hospodárenie bez strát, k čomu musí v rozhodujúcej miere prispieť aj vyrovnaná cenová politika. Slovenská spoločnosť mlynárov /spoločnosť je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory/ očakáva, že sa tento prístup mlynárov stretne s pochopením ich obchodných partnerov a spotrebiteľov. Ako protihodnotu im ponúkajú vysokú kvalitu a zdravotnú neškodnosť mlynských výrobkov.
 
Tohoročná priemerná úroda obilnín zabezpečí potreby mlynského priemyslu z domácej úrody. Je to aj z toho dôvodu, že napríklad pri pšenici predstavuje jej spotreba pre potravinársky priemysel za roky 2015 až 2018 z produkcie od 18,6 % do 24,4 % v závislosti od úrody a objemu výroby múky.
 
 
Žatva preniesla pre výkyvy počasia a pôsobenie škodcov aj výrazné regionálne rozdiely v množstve a kvalite obilia. Pomerne stabilná situácia je v úrodách obilia v EÚ a podobný vývoj sa očakáva aj vo svete.
 
Slovenská spoločnosť mlynárov avizuje, že po tohtoročnej žatve budú mať mlynári vyššie nároky na kvalitu obilia. Reagujú tým na rastúce medzinárodné štandardy, ktoré majú na domácu múku jej zahraniční odberatelia.
 
Pomerne nepriaznivá je situácia v kvalite pšenice, a to hlavne pre nízku objemovú hmotnosť (kg/hl). Doteraz získané údaje o tomto parametri sú najnižšie za posledných desať rokov. Odhaduje sa, že sa tým zníži výťažnosť mletia o 1 až 3 %  a zvýši sa produkcia otrúb s ktorými sú odbytové problémy.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN