Zákon o zálohovaní jednorázových obalov na nápoje

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
 
V Zbierke zákonov SR vyšiel Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý s výnimkou niektorých ustanovení nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 (pozn. napr. § 3, § 4 ods. 1 písm. a) až c), f) až h), § 5 ods. 1 písm. a) až c), f) až j), § 6 ods. 10, § 7 ods. 1 písm. c), d), g), i), n), q) až s) zákona nadobúda účinnosť 1.1.2022). Cieľom zákona je zvýšiť zber odpadov z nápojových obalov a súčasne znížiť odpad, ktorý sa nachádza vo voľnej prírode a ktorého obvyklou zložkou sú práve jednorazové obaly na nápoje.
 
Zákon sa vzťahuje na jednorazové obaly na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike a na odpady z týchto obalov.
 
Zákon upravuje
a) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje,
b) postavenie a úlohy správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“),
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov,
d) štátny dozor a postup orgánov štátneho dozoru pri jeho výkone, správne delikty a konanie o ukladaní pokút.
 
V zmysle tohto zákona sa od roku 2022 budú na Slovensku zálohovať jednorazové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše, a jednorazové obaly na nápoje z kovu, ktorými sú plechovky. Suma za zálohovanie sa má pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a 10 centov pri plechovkách.
 
Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zálohovania od roku 2022 a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, môžu byť uvádzané na trh do 31. decembra 2021 alebo distribuované do 30. júna 2022.
 
Distribútor obalov bude môcť vrátenie zálohu za jednorazový obal odmietnuť, ak obal neobsahuje označenie s uvedením pokrytia obalu zálohovým systémom, v dôsledku znehodnotenia alebo deformácie obalu nemožno identifikovať jeho pokrytie zálohovým systémom alebo ak takýto obal neobsahuje viditeľný štítok a čitateľný čiarový kód umožňujúci identifikáciu jeho výrobcu. Vrátenie zálohu bude možné odmietnuť aj vtedy, ak jednorazový obal nie je prázdny.
 

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce