Nariadenie vlády SR o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Nariadenie vlády SR č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva
 
V Zbierke zákonov SR vyšlo dňa 21.10.2019 pod č. 337/2019 Nariadenie vlády SR o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva, ktoré nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
 
Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu Slovenskej republiky pre sektor včelárstva.
 
Návrh nariadenia vlády upravuje jednotný postup pri poskytovaní pomoci v zmysle schváleného včelárskeho programu s názvom Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2019/2020 až 2021/2022 pri vykonávaní týchto opatrení:
a) technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam,
b) boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze,
c) racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,
d) podpora laboratórií na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať včelárske produkty na trh a zvyšovať ich hodnotu,
e) podpora obnovenia stavu včelstiev,
f) spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov.
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce