Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

 
Nariadenie vlády SR upravujúce výšku minimálnej mzdy na rok 2020 vyšlo v Zbierke zákonov SR, pričom nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
 
Podľa nariadenia sa suma minimálnej mzdy na rok 2020 ustanovuje na:
a) 580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 
Navrhnutá suma mesačnej minimálnej mzdy predstavuje nárast medzi rokmi 2019 a 2020:
 
  • v hrubom vyjadrení o 60 eur mesačne,
  • v čistom vyjadrení nová suma minimálnej mzdy na rok 2020 bude predstavovať 470,75 eura mesačne, čo je nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2019 vo výške 430,35 eura o 40,40 eura mesačne (v prípade navýšenia odpočítateľnej položky na daň z príjmu z 19,2-násobku sumy životného minima na 21-násobok môže čistá mzda dosiahnuť 476,74 eura, čo by bol nárast o 46,39 eura mesačne).
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z.,  je dostupné na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/324/20200101

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce