Komora presadzuje svoje požiadavky na pôde Cogeca

Okrem účasti expertov na pracovných skupinách Copa Cogeca, kde zástupcovia komory presadzujú záujmy slovenských poľnohospodárov a potravinárov, sa na rokovaniach na najvyššej úrovni zúčastňujú aj členovia vedenia SPPK.
 
 
Vo štvrtok 28. novembra 2019 sa na zasadnutí Prezídia zúčastnil člen predstavenstva SPPK Adrián Šedivý, ktorý aktívne vystúpil s informáciou o stave poľnohospodárstva na Slovensku a požiadavkách na pripravovanú Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020. Vo svojom vystúpení reagoval aj na prezentáciu, ktorá sa týkala „Zelenej dohody“ (Green deal), keď zdôraznil: „Aj keď máme podmienky hospodárenia rôzne, problémy máme často podobné. V súčasnom období mnohí hľadajú odpovede, ako pomôcť životnému prostrediu. Poľnohospodárstvo je riešením problémov. Musíme viac propagovať naše odvetvie, vysvetľovať a obhajovať naše požiadavky.“ Ďalej uviedol konkrétne príklady hospodárenia na Slovensku v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia. 
 
Podľa programu sa prítomní zaoberali aktuálnou situáciou na trhu s komoditami, obchodnými dohodami, vrátane pripravovaného Mercosur-u, vplyve dohôd na sektor poľnohospodárstva v EÚ a vplyve brexitu na ďalšie fungovanie štátov EÚ. Predstaviteľov jednotlivých členských krajín zaujala aj prezentácia štúdie zameranej na možné trendy v poľnohospodársko-potravinárskom sektore.
 
 
Na zasadnutí sa v súlade s programom uskutočnila voľba predsedu a podpredsedov, ktorí budú reprezentovať Cogeca nasledujúce tri roky. Po prvýkrát v histórii členstva Slovenska v Cogeca postavila SPPK vlastného kandidátku na pozíciu podpredsedníčky (kandidatúra bola podporená štátmi, ktoré pristúpili do EÚ po roku 2004, čo deklarovali aj spoločným písomným vyhlásením). Je potrebné zdôrazniť, že v končiacom vedení Cogeca zo štyroch podpredsedov boli dvaja z nových členských krajín, a to z Českej republiky a Litvy. V navrhovanom novom zložení sa rozšíril pôvodný počet podpredsedov na 6, avšak zo všetkých  kandidátov  na tento post bola len jedna zástupkyňa z nových členských štátov. Nakoniec Slovensko nezískalo dostatočnú podporu, a tak nové vedenie Cogeca je zložené z predsedu zo Španielska a podpredsedov z Poľska, Fínska, Nemecka, Francúzska, Dánska a Talianska. Po zasadnutí sa stretli zástupcovia nových členských krajín, ktorí zhodnotili priebeh rokovania a výsledky hlasovania. Tak, ako sa pred zasadnutím zástupcovia dohodli, hlasovali za kandidátku z Poľska (získala najvyšší počet hlasov a stala sa zároveň prvou viceprezidentkou Cogeca vďaka podpore zástupcov z nových členských krajín) a za kandidátku zo Slovenska (s výnimkou Poľska, ktoré pri kandidatúre sľúbilo podporiť staré členské štáty).
 
Z priebehu volieb jasne vyplynula požiadavka na zmenu súčasného štatútu Cogeca (čo prezentovali prítomní aj na zasadnutí Prezídia), pretože aj v prípade, že všetky nové členské štáty podporia spoločného kandidáta, počet hlasov nie je dostatočný na jeho zvolenie (nové členské štáty teda nedokážu presadiť vlastného kandidáta bez toho, aby získali podporu aspoň 5 nových starých členských štátov).
 
Člen predstavenstva SPPK Adrián Šedivý sa poďakoval za podporu slovenskej kandidátky pri hlasovaní. Zdôraznil, že spolu zástupcovia nových členských štátov ukázali silu pri spoločnom presadzovaní požiadaviek. Zároveň zdôraznil, že je načase prestať hovoriť o starých a nových členských krajinách, všetci sme súčasťou jednej únie. A aké budú nasledujúce kroky? Prítomní sa dohodli, že pripravia návrhy zmeny štatútu, aby bolo zabezpečené rovnocenné postavenie všetkých krajín a aby aj tie štáty, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004, mali reprezentatívny počet zástupcov vo vedení organizácie. Prvé návrhy budú predložené už na zasadnutí v januári. Ďalšie zasadnutie Prezídia sa uskutoční 13.2.2020, na ktorom bude prebiehať diskusia k stanovisku Európskeho parlamentu k SPP (v súčasnosti pripravuje Európsky parlament nové stanoviská k legislatívnym návrhom) a situácii ohľadom brexitu.
 
 
Na záver sa zástupcovia členských krajín dohodli na účasti na zasadnutí Krajín troch morí, ktoré organizujú zástupcovi poľnohospodárskej komory Litvy vo Vilniuse v dňoch 5. a 6. decembra. O týždeň na to (12.12.2019) sa uskutoční v Bruseli protest  za vyšší rozpočet pre SPP. Od nového roku sa začína predsedníctvo Chorvátska, a tak je potrebné intenzívne spolupracovať pri úpravách navrhnutej spoločnej poľnohospodárskej politiky.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce