Očakávania

Parlamentné voľby prinášajú zmenu vládnej koalície. Obmena tak nastane aj vo vedení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
 
Členov Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sme sa preto opýtali, čo očakávajú od novej vlády SR a nového vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
Marián Šolty, podpredseda SPPK, Levické mliekarne a.s.
Očakávam, že nová vláda bude omnoho reálnejšie pracovať v prospech ľudí. Vláda musí priniesť skutočné riešenia pre potravinárov a poľnohospodárov a my tak nebudeme musieť stáť pred úradom vlády a ministerstvom pôdohospodárstva so zopnutými rukami a žiadať, čo je v iných krajinách samozrejmé.
 
Súčasná geopolitická a epidemiologická situácia naznačuje, že sebestačnosť v produkcii potravín musí byť pre každú krajinu imperatívom.
 
Adrián Šedivý, Slovenské cukrovary, s.r.o.
„Od novej vlády očakávam systematickú podporu potravinárskeho priemyslu zameranú na zvyšovanie sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti Slovenska, ktorá je aktuálne najnižšia spomedzi krajín V4. Mám na mysli predovšetkým udržanie domácej výroby cukru a pestovania cukrovej repy, ktorá predstavuje poslednú baštu slovenskej sebestačnosti v strategickej potravine, ako je cukor.
 
Slovenské potravinárstvo v podobe dlhodobej a systematickej podpory je schopné zvýšiť svoju potravinovú bezpečnosť a znížiť tak uhlíkovú stopu pri dovoze častokrát nekvalitných potravín.
 
Alexander Palágyi, AT Zemplín spol. s.r.o.
Od novej vlády očakávam, že pri prideľovaní podpôr v poľnohospodárstve sa bude uplatňovať zásluhovosť. Aby každý, kto podniká v poľnohospodárstve, mal rovnaké podmienky a povinnosti. Aby neboli žiadni malí, strední, veľkí farmári, ale aby boli len poľnohospodári, ktorí produkujú, vyrábajú a vytvárajú hodnoty.
 
Nadišiel čas, aby poľnohospodárstvo riadili odborníci, ktorí tomuto zložitému odvetviu rozumejú a aby vytvárali také podmienky, ktoré prispejú k zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti.
 
Mojmír Haško, Poľnohospodárske družstvo Badín
Od novej vlády a ministerstva vo všeobecnosti očakávam, že sa začne správať národohospodársky a nie politicky či populisticky. Taktiež očakávam, že rezort pôdohospodárstva nebude len riadený, ale bude riadený odborníkmi s praktickými skúsenosťami, ktorí budú svoje zámery konzultovať so širokou odbornou verejnosťou. Verím,  že pôdohospodárstvo, potravinárstvo, potravinová sebestačnosť, zdravé a lokálne potraviny budú jednou z hlavných priorít vlády. Rovnako očakávam, že vo veľmi krátkej dobe bude riešený obrovský investičný dlh v živočíšnej výrobe, hlavne pri dojniciach. V opačnom prípade 120-tisíc dojníc môže byť vo veľmi krátkej dobe minulosťou.
 
Peter Repiský, Poľnohospodárske družstvo Kozárovce
Od novej vlády SR a nového vedenia MPRV SR očakávam, aby bol rezort pôdohospodárstva  vnímaný ako jedno z kľúčových odvetví krajiny. Aj v súvislosti s aktuálnymi zdravotnými hrozbami a globálnymi rizikami je určite namieste prehodnotiť potravinovú sebestačnosť našej krajiny a prijať konkrétne nástroje a opatrenia, ktoré ju dokážu zlepšiť a stabilizovať. Zároveň mám prianie, aby nám budúca vláda SR dokázala vytvoriť minimálne také podnikateľské prostredie, ktoré je porovnateľné s ostatnými krajinami V4, a tak podporila našu konkurencieschopnosť.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce