Návrh opatrení SPPK v súvislosti s koronavírusom

Vážená pani ministerka,
 
v mene členov združených v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore si Vám touto cestou dovoľujem predložiť návrh prvých opatrení reagujúcich na súčasnú situáciu ovplyvnenú novým koronavírusom.
 
V prospech všetkých obyvateľov  Slovenskej republiky, vzhľadom na zabezpečenie trvalých dodávok slovenských potravín, považujeme v tejto chvíli za nevyhnutné:
 • poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel zaradiť medzi priority tak, ako zdravotníctvo a silové zložky štátu pri riešení dopadov krízy,
 • na základe  Oznámenia  Európskej únie  Európska komisia k novému koronavírusu COVID-19 „Usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb (2020/C 86 I/01)“ zo dňa 16.03.2020 a záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 16. 3 .2020 boli doplnené výnimky, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje. Dovoľujeme si Vás však požiadať o urýchlené rozšírenie zoznamu výnimiek, z dôvodu  nepretržitej starostlivosti o hospodárske zvieratá aj o
  • dodávateľov pôdohospodárskej techniky a odborníkov (technikov) zo zahraničia. V súčasnom období poľnohospodári začali s realizáciou jarných prác, v prevádzke je veľký počet strojov a zariadení aj v živočíšnej výrobe, ktoré, samozrejme, potrebujú údržbu a prípadné opravy. Ak by výpadok tejto techniky, z dôvodu porúch, spôsobil výrazné meškanie alebo nevykonanie týchto prác, bude to mať fatálny vplyv na tohtoročnú úrodu, chov hospodárskych zvierat a tým aj potraviny. Krátkodobý výpadok špecializovaných zariadení, ako sú napríklad kŕmne vozy, dojacie zariadenia, manipulátory, klietky na chov nosníc, alebo aj traktory, môžu výrazne ohroziť pravidelnosť dodávky potravín.
  • súčasne je potrebné zabezpečiť vstupy do prvovýroby a potravinárskych podnikov, t. j. dostatok osiva, sadiva a hnojiva na založenie úrody, prípravky na jej ochranu,  v potravinárstve na pokrytie potreby obalov, ktoré v prevažnej miere dovážame z krajín EÚ,
 • pre potreby plynulosti dodávok a logistiky na hraničných priechodoch vyhradiť špeciálne pruhy pre vybavenie kamiónov s poľnohospodárskym, potravinárskym a zdravotným materiálom,
 • zabezpečiť chod výrob, ktorých technologický proces neumožňuje prerušiť výrobu, t. j. zabezpečiť chod strategických sektorov poľnohospodárstva a potravinárskej výroby v SR, ako sú pekárska výroba, mlynská výroba, mliekarenská výroba, chov hospodárskych zvierat, spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov. 
 • prijať opatrenia na možnosť rýchlej náhrady výpadku pracovníkov v  poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle (pracovníkmi z hotelov, reštaurácií – ktorí majú zdravotné preukazy, študentmi vysokých škôl s potravinárskym zameraním prípadne študentmi stredných odborných škôl a vysokých škôl s poľnohospodárskym zameraním),
 • poskytnúť inštrukcie, ako postupovať v potravinárskej výrobe a chove hospodárskych zvierat,  keď príde k pozitívnemu diagnostikovaniu zamestnanca koronavírusom; pri plošnom zatváraní výrobných prevádzok hrozí nebezpečie zastavenia výroby potravín a zásobovania obyvateľstva,
 • prijať opatrenia na riešenie situácie v rastlinnej výrobe poznačenej výpadkom sezónnych zamestnancov zo zahraničia z dôvodu zatvorenia hraníc.
 
Z uvedených dôvodov si preto dovoľujeme požiadať vládu SR a Ústredný krízový štáb, aby sa požiadavkou poľnohospodárov zaoberali a vyhoveli jej.
 
Za zabezpečenie urýchlenej realizácie týchto opatrení Vám ďakujem.
 
 
S úctou
 
 
 
Vážená pani
Gabriela Matečná
ministerka
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova  12
812 66 Bratislava
 
 
Oznámenia  Európskej únie  Európska komisia k novému koronavírusu COVID-19 „Usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb (2020/C 86 I/01)“ zo dňa 16.03.2020
 
bod 2.
Kontrolné opatrenia by nemali narušiť kontinuitu hospodárskej činnosti a mali by chrániť fungovanie dodávateľských reťazcov. Bezprekážková preprava tovaru je kľúčová pre zachovanie dostupnosti tovaru, najmä pokiaľ ide o nevyhnutný tovar, ako sú dodávky potravín vrátane hospodárskych zvierat, či životne dôležité zdravotnícke a ochranné prostriedky a vybavenie. Vo všeobecnosti by takéto opatrenia nemali spôsobiť vážne narušenie dodávateľských reťazcov, základných služieb všeobecného záujmu a národných hospodárstiev a hospodárstva EÚ ako celku.
 
bod 3:
Mali by sa umožniť pracovné cesty na zabezpečenie prepravy tovaru a služieb. V tejto súvislosti je kľúčovým faktorom na zabezpečenie primeraného pohybu tovaru a základného personálu uľahčenie bezpečného pohybu pracovníkov v doprave vrátane vodičov nákladných vozidiel a rušňovodičov, pilotov a posádok lietadiel cez vnútorné aj vonkajšie hranice.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce