Aktualizované: Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusu v chovoch hospodárskych zvierat

Z dôvodu mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 sa na Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru obracajú viaceré poľnohospodárske subjekty, ktoré sa venujú živočíšnej výrobe, so žiadosťou o usmernenie ako postupovať v prípade, ak pracovník v prevádzke živočíšnej výroby, napr. dojič, ošetrovateľ dobytka a pod. je podozrivý na ochorenie COVID-19 a v tej súvislosti musia byť v karanténe aj všetci jeho spolupracovníci, s ktorými podozrivý na ochorenie prišiel do bezprostredného kontaktu.
 
Z dôvodu, aby prevádzka živočíšnej výroby, často vyžadujúca špecifické schopnosti a zručnosti pracovníkov, mohla zostať zachovaná a bez narušenia kontinuity výroby, vedúci pracovníci poľnohospodárskych podnikov sú pripravení vytvoriť všetky podmienky v prevádzke smerujúce k tomu, aby mohlo byť za karanténne centrum považované samotné pracovisko živočíšnej výroby. To znamená vybavenie hygienickými zariadeniami, dezinfekčnými prostriedkami, zabezpečením ubytovania  a stravovania v uzatvorenom cykle bez prístupu cudzích osôb.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto včera (18.3.) požiadala v mene všetkých poľnohospodárov listom ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozefa Bíreša o pomoc v tejto neľahkej situácii a aj v spolupráci s hlavným hygienikom SR o poskytnutie metodického usmernenia, ako postupovať, aby karanténne centrá v prípade potreby mohli vzniknúť priamo v prevádzkach poľnohospodárskych podnikov.
 
Celé znenie žiadosti SPPK spoločne s odpoveďou zo ŠVPS SR nájdete v prílohe na stiahnutie.
 
ŠVPS SR v ďalších dňoch zaktualizovalo usmernenie aj o otázky:
  • Môže do takejto prevádzky vstúpiť veterinárny lekár?
  • Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancom karanténu priamo na pracovisku?
 
ŠVPS SR: Veterinárny lekár musí zabezpečovať zdravotný dozor zvierat na farme. Zamestnávateľ môže nariadiť karanténu na pracovisku po dohode so zamestnancami.
 
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN